Specialistų su aukštuoju išsilavinimu pasiūlos Lietuvoje retrospektyva

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialistų su aukštuoju išsilavinimu pasiūlos Lietuvoje retrospektyva
Alternative Title:
Retrospective of supply of specialists with higher education in Lithuania
Summary / Abstract:

LTPranešime nagrinėjamos aktualios specialistų su aukštuoju išsilavinimu rengimo ir įsidarbinimo aktualijos. Remiantis statistikos departamento duomenimis, pateikiama Lietuvos aukštųjų mokyklų raidos prognozė. Įvertinus aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbinimo galimybes atskleidžiamos išorinės ir vidaus migracijos problemos, numatomos jų sprendimo kryptys. Remiantis Lietuvoje ir užsienyje atliktų socialinių tyrimų rezultatais ir Statistikos departamento duomenimis įvertinama jaunųjų specialistų pasirengimo dirbti būklė ir įsidarbinimo problemos. Laikraštinių skaelbimų apie siūlomas laisvas darbo vietas tyrimo pagrindu įvertinama darbdavių praktikuojama ydinga kandidatų į laisvas darbo vietas paieškų taktika, akcentuojama specialisto ilgalaikio karjeros plano svarba. [Iš leidinio]

ENThis report examines the current state of demand for specialists with higher education in Lithuania and job placement issues. On the basis of Statistics Department data, a forecast of the development of higher education in Lithuania is made. An evaluation is made of the job placement prospects of graduates of higher education, external and internal migration problems are discussed and possible solutions looked at. The work preparedness of young specialists and their job placement problems are assessed on the basis of the results of social surveys done in Lithuania and abroad and Statistics Department data. On the basis of studies of newspaper advertisements about available job vacancies, an assessment is made of the mistakes employers make when seeking to fill employment vacancies. The importance of long term career plans for specialists is accented.

ISBN:
9955585994
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3765
Updated:
2013-04-28 15:57:21
Metrics:
Views: 15
Export: