Visuomenės veikėjas Juozas Kubilius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuomenės veikėjas Juozas Kubilius
In the Book:
Panemunėlis. D. 2 / vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus. Vilnius: Versmė, 2011. P. 1464-1468. (Lietuvos valsčiai ; kn. 22)
Keywords:
LT
Jonas Katelė; Jonas Šarkauskas; Juozas Kubilius; Juozas Tumas Vaižgantas; Lietuvių organizacijos; Panemunėlio kraštas; Panemunėlis; Valstybės dūma; Visuomeninė veikla.
EN
Jonas Katelė; Jonas Šarkauskas; Juozas Kubilius; Juozas Tumas Vaižgantas; Lithuanian organisations; Panemunėlis; Panemunėlis region; Social activities; State duma.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama vieno iš Panemunėlio kraštui nusipelniusių žmonių – Juozo Kubiliaus biografija. J. Kubiliui didelę įtaką darė kunigas šviesuolis Jonas Katelė, padėjęs jam tapti tautos kultūros vertybių puoselėtoju ir saugotoju. Kunigas J. Katelė mokino kaimo žmonių vaikus slaptose mokyklose, kurios kūrėsi beveik visuose Panemunėlio parapijos kaimuose. Tokioje mokėsi ir J. Kubilius, vėliau pats tapęs mokytoju slaptoje lietuviškoje mokykloje. Apie 1894 ar 1895 metus J. Kubiliaus iniciatyva pradėjo veikti slapta „Žvaigždės draugija“ (šis faktas istoriniais šaltiniais nėra įrodytas). J. Kubilius kartu su jos nariais rinko tautosaką, rengė slaptus vaidinimus, platino lietuviškus raštus ir turėjo specialų savarankiškam mokymuisi skirtą skrajojantį knygynėlį. Reikšmingas J. Kubiliaus ir jo mokytojo J. Katelės nuopelnas Lietuvos istorijai – pirmą kartą rusinimo metais (1893 m.) Panemunėlio bažnyčios palivarke Naujikų kaime įvykęs slaptas lietuviškas vaidinimas. Buvo suvaidinta J. Tumo-Vaižganto pjesė „Nepadėjus nėr ko kasti“. Negavęs vietos religinėms idėjoms skelbti demokratų laikraščiuose, J. Kubilius kurį laiką straipsnius rašė į laikraštį „Viltis“. „Viltis“ buvo stipriausias laikraštis, kuris, nepaisydamas partijų nesantaikos, kvietė visus lietuvius būti vieningus. J. Kubilius straipsniuose taip pat kėlė lietuvybės klausimą, ragino lietuvius nelikti abejingiems savo tautos nykimui, o ginti tautos interesus. J. Kubilius buvo atsidavęs lietuvybės išsaugojimui ir tikrosios krikščioniškosios religijos puoselėjimui.

ENThe paper presents the biography of Juozas Kubilius, one of men of merit to Panemunėlis region. Kubilius was highly influenced by priest and enlightened person Jonas Katelė who helped him to become the conservator and guardian of cultural values of the nation. Priest Katelė taught rural children at secret schools which were established in almost all villages of Panemunėlis parish. Kubilius was taught in such a school, and later he became a teacher of a secret Lithuanian school. In around 1894 or 1895, Kubilius undertook the initiative to establish the secret “Žvaigždės draugija” [Star Society] (this fact has not been proven by historical sources). Together with its members, Kubilius collected folklore, organised secret performances, distributed Lithuanian writings and had a special mobile bookstore for independent learning. A significant merit of Kubilius and his teacher Katelė to Lithuania’s history was the secret Lithuanian performance staged for the first time at Panemunėlis church folwark in Naujikų village during the press ban period (1893). The play “Nepadėjus nėr ko kasti” [It Is not Worth Digging if Nothing Has Been Put] by Juozas Tumas-Vaižgantas was staged. Without being provided with the area to publish religious ideas in Democrats’ newspapers, Kubilius contributed to the newspaper “Viltis” [Hope] for a while. It was the strongest newspaper which ignored party disagreements and invited all Lithuanians to be united. In his articles Kubilius also raised the issue of Lithuanianness and urged Lithuanians not to stay indifferent to the extinction of their nation but rather to defend the nation’s interests. Kubilius was devoted to the preservation of Lithuanianness and cherished the actual Christian religion.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37639
Updated:
2014-02-24 07:56:15
Metrics:
Views: 5
Export: