Poetinis geidulys ir erotiniai moters portretai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Poetinis geidulys ir erotiniai moters portretai
Alternative Title:
Poetic Desire and Erotic Female Portraits
In the Journal:
Metai. 2005, Nr. 3, p. 84-89
Keywords:
LT
Erotika; Moters vaizdavimas.
Summary / Abstract:

LTKornelijaus Platelio poetinį geismą, kūrinių erotizmą galima aptarti kalbant apie moters reprezentaciją. Moters portretas piešiamas juslėmis, jos grožis matomas „vyriškai“. Svarbios ne tiek pačios kūno detalės, bet jų kuriamos reikšmės, visumos sukeltas įspūdis, individualus, objektyvius kriterijus dažnai ignoruojantis pojūtis. Straipsnyje aptariamos eilėraščių grupės, kuriose išryškėja atskiri erotiniai impulsai – tam tikros moters portreto reprezentacijos. Pirmasis eilėraščiuose kuriamo moters portreto tipas yra susijęs su prigimtiniu instinktu, reaguojančiu į archetipinius kūniškus ženklus, kurie žymi moters vaisingumą. Geismo objektas yra vaisinga, gyvybės paslaptį sauganti moteris; tai išreiškiama pasikartojančiais strėnų, klubų, dubens, pilnų krūtų įvaizdžiais. Meninį pavidalą geismo objektui suteikia mitologiniai įvaizdžiai. Artemidė, Diana, Žvorūna – graikų, romėnų ir lietuvių medžioklės ir žvėrių deivė, įkūnijanti švelnaus moteriško grožio ir kruvino žiaurumo priešingybes. Kitas moteriškųjų figūrų triptikas – Sirena, Undinė, Laumė – ontologinio vandens pasaulio atstovės, savitos dėl savo zoomorfiškumo. Žiaurumu ir kraujo kvapu alsuojanti Žvorūnos figūra ir jos antikiniai pavidalai realizuoja slaptus pasąmonės troškimus, o chtoniškoji undinė moteriškų figūrų geidulingumą papildo mistiniu dvilypumu. Filosofinis poezijos prasmių kontekstas, intensyvi būties problematika Platelio erotinėms vizijoms neleidžia pasilikti paviršiniame kūno geismų refleksijos lygmenyje. Metaforiniai vaizdai slepia geidulingą meilės aktą, o po juo – amžinąjį ontos, gyvybės rato ciklą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Erotika; Moters vaizdavimas.

ENKornelijus Platelis’ poetic desire, eroticism of his works may be discussed when talking about the representation of a woman. Female portrait is drawn by means of senses and her beauty is seen in male eyes. Not the parts of body are relevant, but the meanings they create, the image of completeness, individual and a sense, which often ignores objective criteria. The groups of poems, where certain erotic signals – certain representation of a female portrait shows through, are discussed in the article. The first type of portrait created in the poems is related to the natural instinct, which reacts to archetypical signs of body, marking female fertility. A fertile woman hiding a secret of life is the object of desire; it is expressed by images of loin, hips, pelvis and full breasts. Mythological images create an artistic form of the object of desire. Artemis, Diana and Žvorūna – Greek, Roman and Lithuanian goddess of hunting and animals embody the conflict of gentle femininity and bloody cruelty. Another triptych of female figures is Serena, Mermaid and Pixie the representatives of ontological water world, special because of their zoomorphism. Žvorūna’s figure labouring for breath with cruelty and smell of blood and her antique forms implement hidden desires of sub-consciousness, and chthonic Mermaid replenishes the carnality of female shapes with a mystic ambivalence. Philosophical context of poetic meanings and intense topic of being do not let Platelis erotic visions to stay in the level of superficial reflexion of carnal desires. Metaphoric images conceal voluptuous act of love and the perpetual ontos underneath, the life-cycle.

ISSN:
0134-3211
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3763
Updated:
2020-03-05 13:51:26
Metrics:
Views: 23
Export: