Pažangios technikos plitimas Panemunėlio valsčiuje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pažangios technikos plitimas Panemunėlio valsčiuje
In the Book:
Panemunėlis. D. 1 / vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus. Vilnius: Versmė, 2011. P. 321-342. (Lietuvos valsčiai ; kn. 22)
Keywords:
LT
Buitinė technika; Elektra; Lietuvos istorija; Padargai; Panemunėlio valsčius; Panemunėlis; Pieninės; Pramonė; Technika; Telefonas; Telegrafas; Transporto priemonės; Žemės ūkis.
EN
Agricultural Implements; Agriculture; Dairy; District of Panemunėlis; Electricity; History of Lithuania; Home appliance; Industry; Panemunėlis; Panemunėlis (small rural) district; Technique; Telegraph; Telephone; Vehicles.
Summary / Abstract:

LTTarpukario Lietuvos ekonomikos pagrindas buvo žemės ūkis. Lietuvos vyriausybė dėjo visas pastangas, kad jis būtų našesnis. Tai buvo galima padaryti tik naudojant pažangesnę žemės ūkio techniką ir mechanizuojant produktų perdirbimą. Iki XIX a. vidurio Panemunėlis buvo gana tamsus kraštas. Didelę įtaką šio krašto švietimui padarė 1872 m. į Panemunėlį atvykęs kunigas Jonas Katelė, spaudos draudimo metais įsteigęs slaptų mokyklų tinklą. Dar vienas veiksnys, turėjęs didžiulę įtaką krašto raidai, buvo 1873 m. nutiestas Daugpilio-Šiaulių-Liepojos geležinkelis, einantis pro Panemunėlį. Ši galinga technika pakeitė įprastą ramų gyvenimo ritmą. Suaktyvėjo prekyba ir gamyba, naujausia informacija iš visų kraštų Panemunėlį pasiekdavo per į geležinkelio stotį atvestą telegrafo liniją. Šio straipsnio tikslas – išsiaiškinti, kada ir kaip į Panemunėlio kraštą atėjo nauja, tobulėjanti, naujas gyvenimo sritis apimanti technika, kaip ją priėmė ir ja naudojosi šio krašto žmonės. Straipsnyje aprašoma žemės ūkyje, lino apdirbimo procese, pieninėse, lentpjūvėse, kailių fabrike, durpių gamyboje naudota technika, telegrafo ir telefono, įvairių transporto priemonių (dviračių, motociklų, automobilių), gramofonų ir patefonų naudojimas, radijo paplitimas, elektros tinklo plėtra. Straipsnis buvo rengiamas remiantis archyvine, muziejine medžiaga, 2001 m. vykusios „Versmės“ organizuotos kraštotyrinės ekspedicijos metu Panemunėlio apylinkėse surinkta aprašomąja ir iliustracine medžiaga.

ENThe economy of interwar Lithuania was based on agriculture. The Lithuanian Government exerted all efforts to make it more productive. This could only be achieved through the use of more advanced agricultural equipment and through automation of product processing. Before the mid-19th c. Panemunėlis was a rather dark region. Priest Jonas Katelė, who came to Panemunėlis in 1872 and established a network of secret schools during the press ban period, made a considerable influence on the education of the region. Another factor that highly affected the development of the region was the Daugavpils-Šiauliai-Liepaja railway across Panemunėlis, built in 1873. It changed the common peaceful rhythm of life. Trade and production intensified, and the latest information from all places reached Panemunėlis by the telegraph line in the railway station. The paper aims to find out when and how new, improving technologies, covering new areas of life, appeared in Panemunėlis and how they were accepted and used by the people of the region. The paper describes the machinery used in agriculture, flax processing, dairies, sawmills, fur factories, peat production, the use of telegraph and telephone, various vehicles (bicycles, motorcycles, cars), gramophones and record-players, the spread of radio, and the development of power network. The paper was written on the basis of archival and museum material as well as descriptive and illustrative material collected during the regional study expedition to Panemunėlis locality organised by “Versmė” in 2001.

ISSN:
1822-489X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37607
Updated:
2019-12-13 12:16:51
Metrics:
Views: 8
Export: