Iš Panemunėlio bažnyčios praeities

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš Panemunėlio bažnyčios praeities
In the Book:
Panemunėlis. D. 1 / vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus. Vilnius: Versmė, 2011. P. 397-412. (Lietuvos valsčiai ; kn. 22)
Keywords:
LT
Bažnyčia; Bažnyčios istorija; Florijonas Vyganovskis; Juozapas Parfianovičius; Kazimieras Sventeckis; Kun. Jonas Katelė; Kunigas; Panemunėlis; Parapija; Romos katalikų bažnyčia; Valsčius; Vizitacijos.
EN
Churches; Florijonas Vyganovskis; History of the Church; Juozapas Parfianovičius; Kazimieras Sventeckis; Panemunėlis; Parish; Priest; Priest Jonas Katelė; Roman Catholic church; Rural district; Visitations.
Summary / Abstract:

LTLokalinės istorijos straipsnyje rekonstruojama Panemunėlio bažnyčios istorija nuo 1782 m. iki XXI a. pradžios. Rekonstrukcija atliekama remiantis publikuotais ir dar neskelbtais šaltiniais: dvaro inventoriais, bažnyčios vizitacijomis, bažnyčios statybos bylomis ir pan. Straipsnyje nuosekliai atskleidžiama kaip ir kieno dėka atsirado pirmoji Panemunėlio koplyčia, kaip 1898 m. buvo pradėta ir 1911 m. užbaigta statyti nauja mūrinė bažnyčia. Skyriuje „Panemunėlio bažnyčios kunigai“ pateikiamos Panemunėlio klebonų biogramos ir surašyti toje parapijoje dirbę vikarai. Žinios imtos daugiausia iš Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų kunigų kalendorių, vizitacijų aktų, kitų dokumentų bei literatūros.

ENThe local history article reconstructs the history of the church of Panemunėlis from 1782 to the early 21st c. The Reconstruction is performed based on the published and unpublished sources: the inventory of the estate, church visitations, construction files of the church, etc. The article consistently reveals how and who established the first chapel in Panemunėlis, and how the construction of the new brick church was launched in 1898 and accomplished in 1911. The section "Priests of the Church of Panemunėlis" presents biograms of Panemunėlis priests and all the curates of the parish are listed. The major share of information originates from calendars, visitation acts, other documents and literature of priests of Vilnius and Žemaičiai dioceses.

ISSN:
1822-489X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37598
Updated:
2019-12-13 12:18:23
Metrics:
Views: 2
Export: