Iš Panemunėlio pašto praeities iki 1940 metų

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš Panemunėlio pašto praeities iki 1940 metų
In the Book:
Panemunėlis. D. 1 / vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus. Vilnius: Versmė, 2011. P. 309-320. (Lietuvos valsčiai ; kn. 22)
Keywords:
LT
Lokalinė istorija; Panemunėlis; Paštas; Pašto istorija.
EN
History of the Post Office; Local history; Panemunelis; Panemunėlis; Post office.
Summary / Abstract:

LTLokalinės istorijos straipsnyje rekonstruota Panemunėlio pašto istorija nuo 1894 iki 1940 m. Straipsnis paremtas naujais, iki šiol istoriografijoje nepanaudotais archyviniais šaltiniais. Daug dėmesio skirta pašte dirbusiems asmenims. Pašto telegrafo skyrius Panemunėlyje pradėjo veikti 1894 m. Carinės Rusijos valdymo metais nuo 1893 m. prie paštų pradėti steigti valstybės taupomųjų kasų skyriai, kurie buvo gana patogūs kaimo gyventojams. Panemunėlio pašte valstybės taupomoji kasa pradėjo veikti nuo 1896 m. sausio 1 d. Nuo 1910 m. lapkričio 8 (21) d. Panemunėlio pašto telegrafo skyrius pakeičiamas į slavišką pavadinimą Božij Dar (Божий Дар). 1915 m. Panemunėlio apylinkes užėmė vokiečiai. Priartėjus frontui pašto tarnautojai (viršininkas ir laiškininkas) pasitraukė. Vokiečių okupacijos metais paštas Panemunėlyje nebuvo atkurtas. Lietuvos Respublikos metais 1922 m. sausio 1 d. Panemunėlio geležinkelio stoties pastate atidaroma pašto agentūra. Panemunėlio paštui priklausė Panemunėlio bažnytkaimio pašto agentūra, kuri pradėjo veikti 1930 m. liepos 1 d.

ENThe article of the local history reconstructs the history of the post office of Panemunėlis from 1894–1940. The article is based on new archive sources, which have never been used in the historiography before. A great deal of attention is dedicated to persons working at the post office. The division of the Post Telegraph launched its activities in Panemunėlis in 1894. During the period of the Tsarist Russia, in 1893, savings divisions were established under post offices. They were very convenient for rural residents. In Panemunėlis, the state savings bank launched its activities on 1 January 1896. Since 8(21) November 1910, the Telegraph Division of Panemunėlis Post office is given the Slavic name Bozhy Dar. In 1915, the region is occupied by the Germans. With the front approaching, the employees of the post office (the head and the postman) retrieved. During the German occupation, the post office in Panemunėlis was not re-established. During the period of the Republic of Lithuania, a post agency is established in the building of the railway station of Panemunėlis on 1 January 1922. The post agency of Panemunėlis church settlement, which was opened on 1 July 1930, also belonged to Panemunėlis post office.

ISSN:
1822-489X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37595
Updated:
2019-12-13 12:18:41
Metrics:
Views: 7
Export: