Laisvųjų mokytojų veiklos, kaip papildomos švietimo paslaugos, vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laisvųjų mokytojų veiklos, kaip papildomos švietimo paslaugos, vertinimas
Alternative Title:
Assessment of tutor activity as additional service of education
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, Nr. 1 (34), p. 101-109
Keywords:
LT
Laisvieji mokytojai; Švietimo paslaugos; Švietimo paslaugų vertinimas.
EN
Education service; Educational assessment services; Tutors.
Summary / Abstract:

LTKai kuriose šalyse papildomas mokymas, privatūs kursai, kurie organizuojami individualiai ar esant poreikiui specialių institucijų, įgijo didžiulio verslo mastą, nešantį pelną valstybei, sukuriantį nemažai darbo vietų. Laisvųjų mokytojų veikla nėra naujas reiškinys Lietuvoje, ji tapo neatsiejama švietimo sistemos dalimi. Apibendrinus mokslininkų darbus, susijusius su laisvųjų mokytojų veikla, kaip papildoma švietimo paslauga, galima teigti, kad pasigendama tyrimų, kurie analizuotų šių specialistų teikiamų paslaugų kokybę: laisviesiems mokytojams nekeliama papildomų reikalavimų dėl jų profesinės kvalifikacijos, etikos ir kitų dalykų. Šiame tyrime siekta įvertinti laisvųjų mokytojų (korepetitorių) teikiamas papildomas švietimo paslaugas. Visos suinteresuotos grupės – švietimo sistemos darbuotojai, papildomų paslaugų teikėjai, mokiniai – įvardija skirtingas priežastis, susijusias su korepetitoriaus veikla. Pedagogų ir švietimo sistemos darbuotojų teigimu, korepetitoriai nėra būtini: dažnai tai tik mados reikalas. Jų manymu, mokykla tinkamai paruošia mokinius gyvenimui. Atlikus ekspertų, teikiančių korepetitoriavimo paslaugą, apklausą, galima teigti, kad tokia veikla užsiimti juos skatina finansinis, kiek rečiau – moralinis imperatyvas; akcentuojama itin nemenka jų įgyta patirtis, aukšta kompetencija, bendrųjų programų realizavimo ypatumai, gebėjimas dirbti su vaikais. Kokybės santykis siejamas su mokinių egzaminų įverčiais. Korepetitoriai savo o paslaugas teikia neturėdami verslo liudijimo, dauguma jų net nėra girdėję apie tai. [Iš leidinio]

ENLooking at the global context, tutoring sector differs across countries. In some countries, additional teaching, private courses, which are arranged individually or, in need, by special institutions, have become a business of massive scale, bringing profit to the state and creating many jobs. This is an official opportunity for teachers to increase their monthly income. Activities of tutors are not a new phenomenon in Lithuania: they have become part of the system of education. According to the Law on Education (2011), eligible teachers may provide such services. All stakeholders (people employed in the system of education, providers of supplemental services, and students) identify different reasons related to tutor activities: teachers and people employed in the system of education claim that tutors are not necessary but a matter of "fashion". Teachers think that school ensures adequate readiness of pupils for life. The survey of experts providing tutoring services suggests that they are encouraged to engage in such activities being driven by desire to increase their income, more rarely there are moral incentives; they emphasise their considerable experience and high competence, peculiarities of implementation of general programs, and ability to work with children. Quality is often associated with the achievements of students at exams, which arc usually high. Tutors provide their services without a business license, most of them have not even heard about it. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37592
Updated:
2018-12-17 13:16:15
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: