Lietuviškas Liudviko Rėzos eilėraštis "Prasta giesmele" (1816)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškas Liudviko Rėzos eilėraštis "Prasta giesmele" (1816)
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2001, t. 3, p. 207-212
Keywords:
LT
Knygų leidyba; Literatūra, XIX a.; Martynas Liudvika Rėza; Poliglotas; Raritetai; „Pacis annis MDCCCXIV et MDCCCXV foederatis armis restitutae monumentum“; „Prasta giesmelė“.
EN
Book publishing; Lithuanian literature, 19th century; Martynas Liudvika Rėza; Polyglot; Rarities; „Pacis annis MDCCCXIV et MDCCCXV foederatis armis restitutae monumentum“; „Prasta giesmelė“.
Summary / Abstract:

LTKaraliaučiaus universiteto profesoriaus ir Lietuvių kalbos seminaro vedėjo Martyno Liudviko Rėzos (Martin Ludwig Rhesa, 1776-1840) lietuviška poetinė kūryba negausi, veikiausiai dėl to ir gana gerai žinoma. Šiais laikais gilesnės analizės bei vertinimų Rėzos kūryba susilaukė prieš keletą dešimtmečių pasirodžiusioje Albino Jovaišo monografijoje „Liudvikas Rėza“. Deja, tyrėjas tuo metu dar negalėjo aptarti dviejų vieno proginio eilėraščio publikacijų, pasirodžiusių 1816 ir 1818 metais. Jos tik neseniai buvo rastos ir su glaustais komentarais pirmą kartą skelbiamos šioje publikacijoje. Eilėraštis išspausdintas senoviniame poliglote „Pacis [...] monumentum [...]“, skirtame Napoleono karų nugalėtojams: Prūsijos karaliui Frydrichui Vilhelmui III, Rusijos imperatoriui Aleksandrui I ir Austrijos imperatoriui Pranciškui I. Pirmasis šio poligloto leidimas išėjo 1816, o antrasis - 1818 metais. Vienas antrojo leidimo egzempliorius šiuo metu saugomas Tartu universiteto bibliotekos retenybių kolekcijoje, o vieną pirmojo leidimo egzempliorių pavyko rasti publikacijos autoriui Vroclavo universiteto bibliotekoje (sign.: 20466 IV C ). Straipsnyje atlikta šio egzemplioriaus atsiradimo analizė, atskleistos eilėraščio publikavimo aplinkybės, aptarti kai kurie asmenys, kurie prie to prisidėjo, apibūdintas pats šaltinis. Nežinomo Rėzos eilėraščio suradimas ir paskelbimas liudija, jog lietuvių literatūrai pažinti ir įvertinti slypi dar daug galimybių, atsiskleidžiančių užsienio bibliotekose saugomuose raritetuose.

ENThere are just a few Lithuanian poetic works of Martin Ludwig Rhesa, a professor of the University of Königsberg and the Head of the Lithuanian seminar. Probably, it is the reason why his works are not well-known. Nowadays, only a few decades ago, the creative work of Rhesa was more deeply analysed in the monograph “Liudvikas Rėza” [Ludwig Rhesa] written by Albinas Jovaiša. Unfortunately, the researcher was not able to discuss two publications of one occasional poem that were published in 1816 and 1818. They were found recently and, together with brief comments, published in this publication for the first time. The poem was printed in an antique polyglot “Pacis monumentum [...]” that was sacred to the winners of Napoleon wars: King of Prussia Frederick William III, Emperor of Russia Alexander I and Emperor of Austria Francis I. The first edition of the polyglot was published in 1816, the second in 1818. A copy of the second edition is kept in the collection of rarities in the library of Tartu University; a copy of the first edition was found by the author of this publication in the library of the University of Wroclaw (sign.: 20466 IV C ). The article contains an analysis of circumstances under which the copy was found, reveals the circumstances of the publication of the poem, describes people who contributed to it and the source itself. The finding of unknown poem of Rheza and its publication is the evidence that there are more possibilities to know and evaluate Lithuanian literature because it may be found in the collections of rarities in foreign libraries.

ISSN:
1392-737X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37590
Updated:
2018-12-17 10:55:14
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: