The Constitution as symbol and as instrument

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Constitution as symbol and as instrument
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2004, Nr. 50 (42), p. 66-73
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTKonstitucija daugiausia suprantama kaip taisyklių apie valdžios institucijas visuma. Vis dėlto tai, ką konstitucijos atspindi apie politinės visuomenės, kurioje jos yra priimtos, prigimtį, negali būti atskleista vien tik taisyklių rinkiniais arba teisinėmis normomis. Tai pasiekiama konstitucijos kaip simbolio turiniu. Visos informacijos, kurią perteikia konstitucija, neįmanoma sutalpinti į tam tikrą šiuolaikinę teisės formą. Čia ir pasireiškia konstitucijos kaip simbolio vaidmuo. Konstitucijos įgyvendinimo procese labai svarbu konstituciją suvokti kaip simbolį ir kaip priemonę. Šios konstitucijos savybės viena kitą papildo, bet kartais ir tarpusavyje prieštarauja. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Konstitucija; Konstitucija, simbolis; Teisėkūra; Teisės aiškinimas; Constitution; Constitution, symbol; Drafting of Laws; Interpretation of Law.

ENConstitution most often is interpreted as a summation of regulations concerning governmental institutions. However, what a constitution reveals about the nature of the political society it came from, cannot be demonstrated by the collection of standards or rules of law only. This is achieved by the contents of a constitution as a symbol. No contemporary form of law can cover all the information a constitution contains. Thus the role of a constitution as a symbol is expressed. It is very important to perceive a constitution as a symbol and as an instrument. Those features of a constitution complement each other but sometimes they contradict. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37572
Updated:
2018-12-17 11:27:08
Metrics:
Views: 17
Export: