Kai neįmanoma tampa įmanoma : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai neįmanoma tampa įmanoma: recenzija
Alternative Title:
When impossible becomes possible
In the Journal:
Metai. 2005, Nr. 7, p. 147-149
Keywords:
LT
Gintaras Beresnevičius. Lietuvių religija ir mitologija : sisteminė studija.
Summary / Abstract:

LTRecenzuojama Gintaro Beresnevičiaus monografija pristatoma kaip bandymas rekonstruoti lietuvių religiją ir mitologiją. Tai sisteminė studija, kurioje siekiama atkurti atskirus mitologinius vaizdinius, sujungti juos į visumą bei rasti detalių vietą religinėje sistemoje. Atskirose jos dalyse aptariamas religijos ir mitologijos santykis, kosmogonija, teogonija, panteono struktūra, kultas, pomirtinio gyvenimo samprata ir įvaizdžiai. Nepaisant to, jog struktūruodamas lietuvių religijos duomenis, autorius dėl šaltinių trūkumo susiduria su neįveikiamomis problemomis, recenzentė pažymi, kad „G. Beresnevičiaus studija yra pirmoji, kur nuosekliai bandoma susieti tautosakinius liudijimus, folklore ir etnografijoje išlikusias mitologines nuotrupas su istoriniais šaltiniais, atkurti bendrą realiai funkcionavusios lietuvių religijos ir mitologijos vaizdą.“.

ENMonograph of Gintaras Beresnevičius being reviewed is introduced as attempt to reconstruct Lithuanian religion and mythology. This is systematic study, which aims to restore separate mythological views, to unify them as well as to find place of a detail in religious system. Relation of religion and mythology, cosmogony, theogony, structure of pantheon, cult, conception and symbols of post-mortem life is discussed in separate parts of the book. Despite of the fact that when systematizing data of Lithuanian religion the author due to lack of sources faces inextricable problems, the reviewer states that the study of G. Beresnevičiaus is the first one, where folklore documents and mythological remains occurred in folklore and ethnography are in series related with historical sources in line with the intention to restore general view of really functioning Lithuanian religion and mythology.

ISSN:
0134-3211
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3756
Updated:
2016-09-23 15:04:10
Metrics:
Views: 13
Export: