Motiejus Valančius. Raštai 1-2 : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Motiejus Valančius. Raštai 1-2: recenzija
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2004, t. 6, p. 339-344
Recenzuojama knyga: Raštai / Motiejus Valančius 2001 2 t
Keywords:
LT
Hagiografija; Kūrybinis palikimas; Lietuvių proza; Motiejus Valančius; Raštų leidimas.
EN
Hagiography; Lithuanian Prose; Motiejus Valančius; The creative legacy; Written permission.
Summary / Abstract:

LTDarbe aptariamas akademinis leidinys „Motiejus Valančius, Raštai 1-2“. Pažymima, kad sisteminti M. Valančiaus kūrybinį palikimą bandyta jau 1931 metais, tačiau tik 2001-aisiais, jubiliejiniais M. Valančiaus metais, išėjo pirmasis naujai rengiamų M. Valančiaus Raštų, kuriuose planuojama išleisti ir istoriografinius veikalus, pamokslus, katechetinius ir teologinius raštus, pastoracinius laiškus, dienoraščius, korespondenciją ir dokumentus, pirmasis tomas. Pažymima, kad kūrybinį palikimą pradėta leisti nuo svarbiausių ir labiausiai į kultūrinę apyvartą įėjusių tekstų - grožinių kūrinių, tačiau šis leidimas skirtas ir mokslo reikmėms, nes kairėje knygos pusėje spausdinamas rankraščių ar pirmųjų leidimų transliteruotas autentiškas tekstas, o dešinėje – tekstas, perredaguotas bendrine kalba. Pažymima, kad antrasis tomas parengtas laikantis tokių pat principų kaip ir pirmasis. Pažymima, kad antro tomo pasirodymas itin svarbus M.Valančiaus kūrybos tyrėjams, nes jame sudėtas visas M. Valančiaus hagiografinis palikimas: čia spausdinami „Žyvatai šventųjų tų, kurių vardais žemaičiai užvis geba vadintis“ (1858) ir „Gyvenimai šventųjų Dievo“ (1868). Pirmojoje knygoje - 60 „gyvenimų", antrojoje - 68. Autorė pažymi, kad šiam tomui nebūtų pakenkęs išsamus palydimasis straipsnis apie M. Valančiaus hagiografinę prozą. Reziumuojama, kad pradėti leisti mokslinio tipo M. Valančiaus Raštai - didelis įvykis lietuvių kultūros istorijoje, nes pagaliau vienoje vietoje bus surinktas įvairiapusis žymiojo žemaičių vyskupo kūrybinis palikimas.

ENThe work discusses the academic publication entitled Motiejus Valančius, Raštai 1-2 ("Motiejus Valančius, Writings 1-2"). It is noted that the systemizing of Valančius’ creative legacy was already attempted in 1931, but it was only in 2001, on the bicentennial of Valančius’ birth, that the first volume of Valančius’ newly compiled Raštai, in which historiographical works, sermons, catechetical and theological writings, pastoral letters, diaries, correspondence and documents are also planned to be published, came out. It is noted that publication of the creative legacy began with the texts/literary works which were of the most significance and which have gone the most into cultural circulation; however, this edition is intended for research purposes, as the transliterated authentic text of manuscripts and first editions is printed on the left side of the book, while a new version of the text, re-edited in standard dialect, is on the right. It is noted that the second volume is prepared in keeping with the same principles as the first. It is noted that the second volume is of particular importance to researchers of Valancius’ work, since it contains Valancius’ entire hagiographic legacy, including Žyvatai šventųjų ("The Lives of Saints; 1858) and Gyvenimai šventųjų Dievo ("The Lives of the Saints of God"; 1868). There are 60 "lives" in the first book and 68 in the second. The author notes that it wouldn’t have hurt if this volume had included an exhaustive supplementary article on Valančius’ hagiographic prose. It is concluded that the research-oriented publication of Valančius’ Raštai is a significant event in the history of Lithuanian culture, as the multifaceted creative legacy of the eminent bishop of Samogitia will finally be collected in one place.

ISSN:
1392-737X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37545
Updated:
2018-12-17 11:27:06
Metrics:
Views: 11    Downloads: 6
Export: