Terminų žodynų rengimo ir aprobavimo praktika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Terminų žodynų rengimo ir aprobavimo praktika
Alternative Title:
Principles of preparation and approbation of term dictionaries
In the Journal:
Gimtoji kalba. 2005, Nr. 4, p. 3-7
Keywords:
LT
Terminų žodynai; Terminų norminimas.
EN
Dictionary of terms; Normalization of terms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje trumpai apibūdinama lietuvių terminijos raida ir dabartinės aktualijos. Pateikiama informacija apie išleistus terminų žodynus ir jų aprobavimo tvarką Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje. Apibūdinami du aprobavimo lygiai: „Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja“ ir „Valstybinė lietuvių kalbos komisija pritaria“. Prie rengimo ir aprobavimo aktualijų priskiriama: problemiški naujadarai, prielinksninių ir neprielinksninių konstrukcijų įvairovė, būdvardžių su priesaga –inis ir nusakomojo kilmininko vartojimo problemos. Pateikiamos terminų žodynuose, techniniuose dokumentuose, mokslo ir mokomojoje literatūroje įvairuojančių terminų apibrėžtys: įrankis (angl. tool), instrumentas (angl. instrument), įtaisas (angl. device, unit), aparatatas (angl. appliance, apparatus), prietaisas (angl. instrument), įrenginys (angl. equipment, installation), įranga (angl. equipment) ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimo Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ nuostatos apie kitų kalbų asmenvardžių vartoseną lietuvių kalboje. Kai terminai žodynuose įvairuoja, redaguojant mokslo leidinius rekomenduojama atsižvelgti į konkrečios mokslo šakos, kuriai priklauso redaguojama medžiaga, terminiją ir aprobuotus tos šakos terminų žodynus. [Iš leidinio]

ENThe article briefly describes the evolution of Lithuanian terminology and current developments in the field. It provides information about recently published terminological dictionaries and the process for approving them at the Valstybinė lietuvių kalbos komisija (State Commission on the Lithuanian Language). Two levels of approval are described: “State Commission on the Lithuanian Language has no objection” and “State Commission on the Lithuanian Language approves”. Issues related to preparation and approval include: problematic neologisms, diversity of prepositional and non-prepositional constructions, and the problems of when to use of adjectives with the suffix –inis or the genitive of specification (nusakomasis kilmininkas) . The article provides the definitions of some terms that vary in dictionaries, technical documents and scientific and educational literature: įrankis (‘tool’), instrumentas (‘instrument’), įtaisas (‘device, unit’), aparatas (‘appliance, apparatus’), prietaisas (‘instrument’), įrenginys (‘equipment, installation’), įranga (‘equipment’). It also quotes the provisions of Decision No. 60 of the State Commission on the Lithuanian Language (“Re: Lithuanian Orthography and Punctuation”) concerning the use of personal names from other languages in Lithuanian. It concludes with the observation that when terms vary between dictionaries, it is recommended that when editing scientific/academic publications, the editor should consult the terminological data bases and approved dictionaries of the specific discipline to which the material being edited belongs.

ISSN:
0868-5134
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3754
Updated:
2013-04-28 15:57:13
Metrics:
Views: 2
Export: