Theoretical and practical perspectives on creative economy (selected cases)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Theoretical and practical perspectives on creative economy (selected cases)
Keywords:
LT
Atvejo analizė; Atvejo studija; Inovatyvi veikla; Koncepcijos analizė; Konceptualinė analizė; Kūrybinė ekonomika; Kūrybinės industrijos; Novatoriška veikla.
EN
Case study; Concept analysis; Creative economy; Creative industries; Innovative activities.
Summary / Abstract:

LTKūrybinės industrijos, kūrybinės ekonomikos esmė, yra viena iš inovatyviausių ekonominių veiklų, bet ją tiria skirtingo tipo moksliniai, praktiniai funkciniai tyrimai. Lietuvoje atliktas tyrimas suteikia galimybę tik fragmentiškai įvertinti kūrybinių industrijų veiklą. Tyrimo tikslas – kūrybinės ekonomikos, kaip egzistuojančio globalizuotos aplinkos reiškinio, koncepcijos analizė, suteikianti homogeninį supratimą apie teorines ir praktines kūrybinės ekonomikos perspektyvas. Straipsnyje pateikiami pastarųjų penkių metų kūrybinės ekonomikos tyrimai pasaulyje. Neegzistuoja vieningas kūrybinių industrijų apibrėžimas ir koncepcija, bei sisteminis kriterijų įvertinimas, apimantis kūrybinės ekonomikos tikslus. Kūrybinės ekonomikos poveikis yra didesnis ne per tradicines kūrybines industrijas, bet taikant meistriškumo ir įžvalgų modelį kuriant valstybės vertę ir valdant intelektualųjį kapitalą, t.y. integraliai naudojant mokslo, meno, kultūros, technologinių žinių visumą. Parinkti Naujosios Anglijos, Australijos, Jungtinės Karalystės, besivystančių šalių atvejai patvirtina, kaip kūrybinė ekonomika skverbiasi į miestų, sričių, šalių ir regionų ekonominį vystymą ir užtikrina ekonominio augimo versmę, galimybes kurti naujas darbo vietas, reaguoti į globalizuoto pasaulio iššūkius. Įvairių tyrimų duomenimis, kūrybinė ekonomika auga greičiau, nei bendroji ekonomika. Kūrybinė ekonomika skatina žmonijos socialinį dalyvavimą, kultūrinę įvairovę ir socialinę evoliuciją.

ENCreative industries, the core of creative economy, are one of the most innovative economic activities but with different types of scientific, practical, functional research. Applied unit research in Lithuania gives only a fragmentary assessment of the creative industries activities. Research objective – concept analysis providing with homogeneous understanding of theoretical and practical perspectives on creative economy as present phenomenon in globalised environment. The paper presents recent five years world research on creative economy based on two main concepts – classical historical approach of how creative economy has developed from cultural economy and the output of creative economy is cultural product and service; and modern fresh approach based on creativity as a core of holistic process encompassing number of contemporary economics, innovation, social, environmental, etc. factors. Theories are motivated by research of cases of different world regions. [text from author]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37510
Updated:
2020-08-22 11:08:40
Metrics:
Views: 3
Export: