VKV ir žinių vadybos integravimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
VKV ir žinių vadybos integravimas
Alternative Title:
Integration of the TQM and knowledge management
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Visuotinė kokybės vadyba; žinių vadyba; Integravimas; Total quality management; Knowledge management; Integration.
Keywords:
LT
Integravimas; Visuotinė kokybės vadyba; žinių vadyba.
EN
Knowledge management; Total quality management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra atskleisti kokybės vadybos ir žinių vadybos ypatumus ir sąsajas, šių instrumentų įtaką organizacijų konkurencingumui bei parengti minėtų vadybos priemonių integravimo teorinį modelį. Tyrimo objektas - kokybės ir žinių vadybos, kaip mokslo ir studijų disciplinų bei organizacijų vadybos priemonių, turinys. Straipsnis parengtas naudojant mokslinės literatūros ir ekonominės veiklos loginę analizę ir apibendrinimus, apimančius teorinių, metodologinių teiginių ir verslo praktikos veiksmų sisteminimą bei remiantis autoriaus atliktų kokybės problemų tyrimų rezultatais. Straipsnyje pateikiami detalūs kokybės ir visuotinės kokybės vadybos (VKV) apibrėžimai ir kai kurie žinių ir visuotinės kokybės vadybos turinio moksliniai aspektai. Autoriaus nuomone, žinių vadybos objekto pagrindinė sritis yra organizacijos žinių išteklių panaudojimas ir vystymas organizacijos tikslams siekti. Turi būti valdomos tiek išreiškiamos, dokumentuotos žinios, tiek neišreiškiamos, subjektyvios žinios. Organizacijos vadovybė turi nustatyti ir apibrėžti visus procesus, susijusius su žinių identifikavimu, kūrimu, kaupimu ir sklaida. Tam būtina įdiegti žinių kūrimo, kaupimo, palaikymo, priežiūros bei dalijimosi žiniomis skatinimo ir organizacinio mokymosi sistemą. Nors VKV ir žinių vadybos koncepcijos ženkliai skiriasi, tačiau turi keturias esmines panašumų sritis: tikslus, padidinto dėmesio sritis, vietą organizacijos bendrojoje vadyboje bei jų diegimo finansinės naudos vertinimo problemas. Autorius siūlo žinių vadybos integravimo į VKV modelį, kuri būtų galima panaudoti VKV mokyme bei diegiant organizacijoje VKV ir žinių vadybą.

ENThe aim of the article is to reveal the peculiarities and connections of quality management and knowledge management, their impact to the competitiveness of the organisations and to prepare a theoretical base for their possible integration. In the paper, there are presented detailed definitions of quality and total quality management (TQM) and some scientific aspects of the content of knowledge and TQM management. According to the author, the main area of the knowledge management is the organisational resources' usage and development needed to reach the goals of the organisation. All knowledge should be managed - those, which are documented as well as the subjective, non-expressed ones. The direction of the organisation should establish and determine all the processes, related to the knowledge identification, creation, accumulation and dispersion. For that it is necessary to introduce the system of the storage creation, accumulation and support, supervision and knowledge division stimulation. Though TQM and knowledge management are very different, they have four main areas of similarities: their goals are similar, their attention areas are similar, their place in the organisational management is alike and the problems of the implementation financial benefits evaluation are resemble. The research made is forming the theoretical and methodological base for TQM and knowledge management integrated model. [From the publication]

ISBN:
9955099631
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/375
Updated:
2018-02-12 16:53:56
Metrics:
Views: 18
Export: