Martynas Mažvydas and Old Lithuania : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Martynas Mažvydas and Old Lithuania: recenzija
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2000, t. 2, p. 219-226
Recenzuojama knyga: Martynas Mažvydas and Old Lithuania / parengė Regina Koženiauskienė 1998 416 p
Keywords:
LT
Istorija; Kontekstas; Martynas Mažvydas; Pirmoji lietvuviška knyga; Regina Koženiauskienė; Senoji lietuvių literatūra; Vertimas; „Martynas Mažvydas and Old Lithuania“.
EN
First Lithuanian book; History, Context; Martynas Mažvydas; Old Lithuanian literature; Regina Koženiauskienė; Translation; „Martynas Mažvydas and Old Lithuania“.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis yra knygos „Martynas Mažvydas and Old Lithuania (collection of papers)“, parengė Regina Koženiauskienė; išvertė į anglų kalbą Diana Bartkutė; redagavo Domas Kaunas, Darius Kuolys, Regina Koženiauskienė, Vytautas Landsbergis, Jūratė Trilupaitienė, Antanas Tyla, Vilnius: Pradai, 1998, p. 416, recenzija. Knygą sudaro Reginos Koženiauskienės pratarmė (p. 9–10) ir 18 Martynui Mažvydui ir 450 pirmosios lietuviškos knygos metinėms dedikuotų straipsnių, parašytų gerai žinomų kultūros darbuotojų, Lietuvos istorijos specialistų, literatūrologų ir lingvistų. Studijoje skelbiami Antano Tylos (p. 13–28), Ingės Lukšaitės (p. 31–57), Edvardo Gudavičiaus (p. 59–99), Zigmo Zinkevičiaus (p. 101–123), Albino Jovaišo (p. 125–139), Juozo Karaciejaus (p. 159–172), Sauliaus Ambrazo (p. 175–188), Reginos Koženiauskienės (p. 191–212), Eugenijos Ulčinaitės (p. 215–233), Domo Kauno (p. 235–265), Dariaus Kuolio (p. 267–285), Sigito Narbuto (p. 287–309), Vincento Drotvino (p. 311–341), Vytauto Landsbergio (p. 333–341), Guido Michelini (p. 343–360), Jūratės Trilupaitienės (p. 363–387), Jolitos Liškevičienės (p. 389–410) straipsniai. Gaila, kad fundamentaliai paruoštas veikalas įvilktas į anglakalbiui skaitytojui sunkiai įkandamą anglų kalbą. Užsieniečiui skaitytojui taip pat būtų pravertęs lietuviškas-lenkiškas-lotyniškas asmenvardžių indeksas. Knyga palieka prieštaringą įspūdį – puikios kokybės moksliniai straipsniai ir labai prasta jų perteikimo forma.

ENThe paper is a review of the book “Martynas Mažvydas and Old Lithuania (collection of papers)” compiled by Regina Koženiauskienė; translated into English by Diana Bartkutė; edited by Domas Kaunas, Darius Kuolys, Regina Koženiauskienė, Vytautas Landsbergis, Jūratė Trilupaitienė, Antanas Tyla, Vilnius: Pradai, 1998, p. 416. The book contains the preface of Regina Koženiauskienė (p. 9–10) and 18 articles dedicated to Martynas Mažvydas and the 450th anniversary of the first Lithuanian book, written by well-known cultural workers, specialists of Lithuanian history, literary scientists and linguists. The study publishes the articles written by Antanas Tyla (p. 13–28), Ingė Lukšaitė (p. 31–57), Edvardas Gudavičius (p. 59–99), Zigmas Zinkevičius (p. 101–123), Albinas Jovaišas (p. 125–139), Juozas Karaciejus (p. 159–172), Saulius Ambrazas (p. 175–188), Regina Koženiauskienė (p. 191–212), Eugenija Ulčinaitė (p. 215–233), Domas Kaunas (p. 235–265), Darius Kuolys (p. 267–285), Sigitas Narbutas (p. 287–309), Vincentas Drotvinas (p. 311–341), Vytautas Landsbergis (p. 333–341), Guido Michelini (p. 343–360), Jūratė Trilupaitienė (p. 363–387), Jolita Liškevičienė (p. 389–410). Unfortunately, the fundamentally prepared treatise has been translated into English that is difficult to comprehend by native speakers. A foreign reader would have found a Lithuanian-Polish-Latin index of personal names useful. The book leaves a contradictory impression – scientific articles of perfect quality and a very poor form of their presentation.

ISSN:
1392-737X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37490
Updated:
2018-12-17 10:46:51
Metrics:
Views: 3    Downloads: 2
Export: