[Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje. XVI a. trečias dešimtmetis- XVII a. pirmas dešimtmetis] : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
[Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje. XVI a. trečias dešimtmetis- XVII a. pirmas dešimtmetis]: recenzija
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2000, t. 2, p. 195-218
Keywords:
LT
Ingė Lukšaitė; Lietuvių raštija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mažoji Lietuva; Reformacija; 16 amžius; 17 amžius.
EN
16–17th centuries; Ingė Lukšaitė; Lithuania Minor; Lithuanian writing; Reformation.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Ingės Lukšaitės knyga, skirta Reformacijos istorijai Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštijoje ir Mažojoje Lietuvoje „Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje. XVI a. trečias dešimtmetis – XVII a. pirmas dešimtmetis“. Tai kapitalinis veikalas, apimantis mūsų kultūrai labai svarbių visuomenės reiškinių raidą nuo XVI amžiaus trečiojo iki XVII amžiaus pirmojo dešimtmečio. Ingės Lukšaitės studijos dėka Lietuva pagaliau pateko į europinį Reformacijos istorijos ir istoriografijos kontekstą. Už šį veikalą autorei suteikta valstybinė premija. Ingės Lukšaitės studijos dėka prieš akis turime aiškų Reformacijos Didžiojoje ir Mažojoje Lietuvoje paveikslą. Į bendrą kultūros raidos kontekstą čia yra įtrauktos ir pirmosios lietuviškos knygos, įvertinta jų reikšmė bei įtaka kitoms visuomenės gyvenimo sritims. Dėl to ši monografija svarbi ne tik istorikams, bet ir kalbininkams bei literatūros tyrėjams. Recenzijos autorė pabrėžia, kad knyga neabejotinai susilauks ne vieno įvertinimo ir ne vieno leidimo, ja naudosis įvairių humanitarinių krypčių skaitytojai, iš jos, be abejo, mokysis ir studentai. Pripažindama tai, recenzijos autorė aptaria keletą su senąja raštija susijusių dalykų, ir atkreipia dėmesį į vieną kitą netikslumą ar ginčytiną teiginį, kad autorė, rengdama kitus leidimus, jei manytų reikalinga, juos patikslintų.

ENThe review discusses the book “Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje. XVI a. trečias dešimtmetis – XVII a. pirmas dešimtmetis” [Reformation in the Grand Duchy of Lithuania and Lithuania Minor. 1520s–1600s] by Ingė Lukšaitė, dedicated to the history of Reformation in the Grand Duchy of Lithuania and Lithuania Minor. This capital work covers the development of the social phenomena that are very important to our culture from the 1520s until the 1600s. Thanks to the study by Ingė Lukšaitė, Lithuania has finally entered the European context of the history and historiography of Reformation. The author was awarded the national premium for this work. The study gives a clear picture of the Reformation in Lithuania Major and Lithuania Minor. The general context of cultural development includes the first Lithuanian books, evaluates their significance and influence on other social life spheres. Thus, the monograph is important not only for historians, but also for linguists and literary researchers. The reviewer emphasises that the book will definitely receive many evaluations and will be published in many editions; it will be used by the readers of different fields of humanities and certainly by students. The reviewer admits it and discusses several issues related to the old writings as well as draws attention to some inaccuracies or controversial arguments so that the author would specify them if she considers it necessary in subsequent editions.

ISSN:
1392-737X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37487
Updated:
2022-01-17 10:46:51
Metrics:
Views: 17    Downloads: 11
Export: