Proza Ričardasa Gavelisa a dekolonizacja : odkrycie ciala

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Proza Ričardasa Gavelisa a dekolonizacja: odkrycie ciala
In the Journal:
Literatura na świecie. 2005, no. 1-2, p. 260-273
Keywords:
LT
Politinė sistema / Political system; Postmodernizmas / Postmodernism; Proza / Prose.
Summary / Abstract:

LTIX deš. antrojoje pusėje publikuotas Ričardo Gavelio apsakymų rinkinys „Nubaustieji“ nesusilaukė didesnio kritikos dėmesio, nepaisant to, kad autorius jau buvo brandus rašytojas, žinomas rizikingų, skaitytoją provokuojančių siužetų meistras. Kritikai atsižvelgė į tai, kad gilesnė autoriaus teksto analizė buvo gana pavojingas dalykas, nes Gavelis kėlė problemas, kurios iki tol komunistinio režimo sąlygomis lietuvių literatūroje nagrinėtos tik užuominomis. Vėlesniuose Ričardo Gavelio darbuose ankstesnės metaforos buvo gerokai modifikuotos ir išplėtotos. Romane „Vilniaus pokeris“ atskleistas totalitarinės sistemos prievartos mechanizmas. Jame miestas (Lietuvos sostinė) gali būti suprantamas kaip nelaisvos tautos negalios simbolis. Romanas „Vilniaus pokeris“, išleistas sovietų imperijos žlugimo išvakarėse, Lietuvoje tapo bestseleriu, tačiau paradoksalu, bet Lietuvos kritika tuo metu jam buvo labai nepalanki. Daugumai recenzentų erotinės scenos, fizinės ar seksualinės prievartos aprašymai, panieka tautinei mitologijai, kritinė lietuvių mentaliteto analizė tapo neįveikiamu barjeru romanui priimti. Bene geriausiai romano reikšmę apibūdino poetas ir kritikas Vyrautas Rubavičius (vienas iš nedaugelio, atidžiai perskaičiusių kūrinį), pareiškęs, kad lietuvių literatūrai Gavelis tapo tuo, kas Vakarų literatūroje savo laiku buvo James Joyce. Naujausias Ričardo Gavelio romanas „Prarastų godų kvartetas“ apie transformaciją išgyvenančią postkomunistinę visuomenę. Autorių domina dvi valdžios formos – politinė ir ekonominė, jis be gailesčio diagnozuoja postkomunistinės visuomenės ydas.Reikšminiai žodžiai: Proza; Totalitarizmas; Postkolonijinė lietuvių visuomenė; Lietuvių genocidas; Kūno deformacija; Postmodernizmas.

ENThe collection of Ričardas Gavelis’s stories “Nubaustieji”, published in the second half of the eighties did not attain significant attention from the critics, despite the fact that the author already was a mature writer and a well-known master of risky and thought-provoking subjects. The critics took into consideration that a deeper analysis of the author’s text was quite a dangerous thing, since Gavelis raised the problems, which, until then in Lithuanian literature of the Communist regime, were examined only by hints. In the later works of Ričardas Gavelis his previous metaphors were significantly modified and extended. His novel “Vilniaus Pokeris“ revealed the mechanism of the totalitarian system. In the novel the city (the capital of Lithuania) can be viewed as a symbol of the disease of a nation, which is not free. The novel, published on the eve of the downfall of the Soviet empire, became a bestseller in Lithuania, however Lithuanian critics were very unvafourable at the time. To most reviewers the erotic episodes and descriptions of physical and sexual violence, disrespect of the national mythology and critical analysis of Lithuanian mentality became an unbridgeable gap for acceptance of the novel. The poet and critic Vyrautas Rubavičius (one of the few, who attentively read the novel) characterized the essence of the novel best and stated that Gavelis became to Lithuanian literature what James Joyce was to the Western literature in his times. The latest Ričardas Gavelis’s novel “Prarastų Godų Kvartetas“ deals with the post-Communist society, undergoing transformation. The author is interested in two forms of power – political and economic and diagnoses the diseases of the post-Communist society without mercy.

ISSN:
0324-8305
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3746
Updated:
2013-04-28 15:57:07
Metrics:
Views: 23
Export: