Corporate financial performance and value creation : the coherence of intangible assets and corporate social responsibility

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Corporate financial performance and value creation: the coherence of intangible assets and corporate social responsibility
Keywords:
LT
Intelektinis kapitalas; Korporacinė finansinė veikla; Korporacinė socialinė atsakomybė; Nematerialusis turtas; Vertės kūrimas; Įmonių finansiniai pokyčiai; Įmonių socialinė atsakomybė.
EN
Corporate financial performance; Corporate social responsibility; Intangible assets; Intellectual capital; Value creation.
Summary / Abstract:

LTNematerialaus turto valdymas, kompanijos socialinė atsakomybė tampa bendru verslo rūpesčiu. Remiantis atliktais tyrimais, daugiau kaip 80 proc. iš 250 didžiausių kompanijų pasaulyje pateikia ataskaitas apie kompanijų socialinę atsakomybę. Tai lemia, kad aukšta kompanijų socialinė veikla yra susijusi su pagrindiniais veiklos rodikliais. Tokie rezultatai gali paskatinti kompanijas daugiau investuoti į kompanijos atsakomybę, o taip pat į nustatymą metodų, kuriais gali išmatuoti ryšį tarp nematerialaus turto ir kompanijų finansinės veiklos bei bendros kompanijos veiklos. Straipsnyje siekiama ištirti ryšį tarp nematerialaus turto ir kompanijos socialinės atsakomybės, bei jų poveikį bendrovės finansinei veiklai nacionaliniu lygiu. Vertinant nematerialųjį turtą, kompanijos socialinė veikla (KSV) gali būti išmatuota kaip tinkama nematerialaus turto išraiška: kompanijos, kurių KSV yra aukšta, paprastai turi aukštesnį pridėtinės vertės intelektinį koeficientą (PVIK), tai taip pat taikoma ir Lietuvos rinkai. Kompanijos, kurių aukštesni pagrindiniai veiklos rodikliai, turėjo ir aukštesnį nematerialaus turto įvertinimą, taigi empirinėje straipsnio dalyje teigiama, kad ryšys egzistuoja. Žvelgiant į egzistuojantį ryšį tarp nematerialaus turto ir kompanijų socialinės atsakomybės ir jo įtaką pagrindiniams veiklos rodikliams (arba atvirkščiai), matomos tolimesnės tyrimų kryptys. Siekiant tikslesnių rezultatų KSV turėtų būti tiksliau matuojama Lietuvos rinkoje, indeksai turėtų būti kuriami taip, kad rezultatai būtų patikimesni.

ENThe paper analyses the importance of intangible assets and corporate social responsibility to a modern enterprise. Referencing to the literature, the article provides the answer to the questions of the existence of the coherence between intangible assets and corporate social responsibility and the existence of positive relationship between intangible assets, corporate social performance and corporate financial performance. The formality and sophistication of the process used to increase corporate social performance depends on the size and sophistication of the company, as well as the nature and complexity of its activities. The principles focused in the paper have broad applicability to all companies. In particular, good management intangible assets and social responsible activities are crucial elements of high corporate performance indicators at a company of any size or scope of operations. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37436
Updated:
2020-08-22 11:08:40
Metrics:
Views: 3
Export: