The Lithuanian social policy model

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Lithuanian social policy model
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2001, vol. 32, no. 3, p. 308-313
Keywords:
LT
Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions; Socialinė politika / Social policy.
Summary / Abstract:

LTVakarų Europos valstybėse socialinė politika buvo kuriama ir tobulinama visą XX a., o Rytų Europos šalys, įskaitant Lietuvą, savarankišką socialinę politiką ėmė formuoti tik praėjusio amžiaus pabaigoje labai nepalankiomis perėjimo iš totalitarinio socializmo į rinkos ekonomiką sąlygomis. Lietuvos socialinės politikos modelis bei sociopolitinė aplinka yra įdomus analizės objektas, kuriam ir skirtas šis straipsnis. Straipsnio tikslas – nustatyti, koks socialinės apsaugos modelis buvo pasirinktas ir įgyvendintas Lietuvoje, kas šiam modeliui būdinga ir kokių sociopolitinių jėgų paramos jis sulaukė. Pagal daugelį makrosocialinių indikatorių Lietuva atsiduria viduryje tarp pažangiausių ir labiausiai atsilikusių Rytų Europos valstybių. Rytų Europos valstybėms būdingas klientelizmo įsigalėjimas, aukštas socialinės nelygybės lygis ir skurdas. XXI a. išvakarėse Lietuvoje įsigalėjo turto privatizacijos idėjos, kurios kartu reiškė valstybinio sektoriaus įtakos sumažinimą netgi tokiose srityse kaip visuomenės sveikatos priežiūra ir socialinė apsauga. Valstybės kūrimosi procesuose dominavo radikalūs liberalai. Atsižvelgiant į tai, kad socialinės apsaugos sektorius valstybei yra gyvybiškai svarbus, tenka pripažinti, kad besikuriančioje Lietuvoje, lyginant su Vakarų Europos valstybėmis, socialinė apsauga liko „podukros“ vietoje. Nusistovėjo ydingi šio sektoriaus finansavimo principai. Nepakankamą finansavimą lemia tai, kad aukštas pajamas gaunančių gyventojų įnašas į valstybės biudžetą yra per mažas, o tai didina socialinę diferenciaciją ir susvetimėjimą visuomenėje.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos socialinės politikos modelis; Modelis; Socialinių transformacijų laikotarpis; Socialinė apsauga; Socialinė politika; Socialinės politikos modelis; Lithuania; Lithuanian social policy model; Model; Period of social transformations; Social policy; Social policy model; Social security.

ENIn Western European countries, social policy has been created and improved through the 20th c., whereas Eastern European countries including Lithuania, started shaping independent social policy only at the end of the previous century under very unfavourable conditions of transition from totalitarian socialism to market economy. The model of Lithuanian social policy and social political environment is an interesting object of analysis in this paper. The paper aims to determine the social policy model that has been chosen and implemented in Lithuania, the characteristics of this model and social political forces that supported it. In accordance with many macro-social indicators, Lithuania occupies the middle position among the most advanced and most disadvantaged Eastern European states. Clientelism, high level of social inequality and poverty are typical of Eastern European states. On the eve of the 21st c. property privatisation ideas became popular in Lithuania. They also implied the reduction of the influence of the public sector even in such areas as public health care and social security. Radical liberals dominated in state formation processes. With regard to the fact that the social security sector is of vital importance for the state, we have to admit that in the forming Lithuania, compared to Western European countries, social security assumed the role of a “stepdaughter”. The faulty principles of the funding of this sector were established. Inadequate financing results from the fact that the contribution of persons with high income to the state budget is too small, which increases social differentiation and social alienation.

ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37416
Updated:
2020-07-21 19:06:12
Metrics:
Views: 29
Export: