Ritmikos mokymo inovacijos pradžios mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ritmikos mokymo inovacijos pradžios mokykloje
Alternative Title:
Innovations of how to teach rhythmic in an elementary school
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 20, p. 90-99
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Kvantitatyvinė ir kvalitatyvinė ritmika; Metras; Pulsas; Ritmavimas; Ritmikos mokymas; Silabinė ir kinestezinė mnemonika; Trukmių santukiai; Trukmių santykiai.
EN
Durational relations; Measure; Quantitative and qualitative rhythms; Rhythm making; Rhythm teaching; Rhythmic pulsation; Rhytm making; Sylabic and kinesthetic mnemonics; Sylabie and kinesthetic mnemonics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos ritmikos mokymo inovacijos pradinėje mokykloje, išryškinami tipologiniai trukminio (kvantitatyvinio) ir akcentinio (kvalitatyvinio) ritmo skirtumai, kvantitatyvinės ritmikos sklaida pasaulio kultūrų ir lietuvių etninėje muzikoje. Tyrimui pasitelkiami tipologinis, istorinis ir lyginamasis metodai, remiamasi muzikos psichologijos, komparatyvinės muzikologijos ir lietuvių etnomuzikologijos duomenimis. Taip pat aprašoma ir nagrinėjama originali autoriaus sukurta ritmikos mokymo metodika, aptariama kincstezinės ir verbalinės mnemomkos metodų svarba lavinant pradinukų ritmo pojūtį. [Iš leidinio]

ENThe article deals with innovations of rhythm learning in the primary school. The differences of quantitative and accentual (qualitative) rhythms and the spread of quantitative rhythms to the ethnic music of world's cultures are brought out. The research was done using typological, historical, and comparative methods and it was based on the data of music psychology, comparative musicology, and Lithuanian ethnomusicology. Also the paper dicusses and analyses the innovative method of teaching rhythms, proposed by the author, and the importance of the methods of kinesthetical and verbal mnemonics in the process of rhythm sense development. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37389
Updated:
2018-12-17 11:27:02
Metrics:
Views: 26    Downloads: 1
Export: