J. Žilevičiaus muzikos pedagogika ir pastangos gerinti muzikinį ugdymą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
J. Žilevičiaus muzikos pedagogika ir pastangos gerinti muzikinį ugdymą
Alternative Title:
J. Žilevičius music pedagogy and his efforts to improve music education
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 20, p. 16-26
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTIlgametė carinė priespauda paliko niūrų Lietuvos mokyklos vaizdą. Muzikinis ugdymas buvo apleistas. Švietimo ministerijos Meno skyriaus viršininko kompozitoriaus J. Žilevičiaus pastangomis ženkliai gerinamas muzikinio ugdymo mokykloje turinys ir jam įgyvendinti tinkamų muzikos mokytojų parengimas. Toliaregė mokyklos vizija ir teisingos metodologinės nuostatos labai reikšmingos tolesnei muzikinio ugdymo raidai, todėl J. Žilevičius teisėtai laikytinas lietuvių muzikos pedagogikos pradininku. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Metodika; Muzikinis ugdymas; Muzikos mokytojas; Programa; Curriculum; Methodic; Music education; Music teacher.

ENLong czarist oppression made really a negative impression on Lithuanian schools .Music education was neglected. The head of Ministry of Education art department composer J. Žilevičius made every effort to improve the content of music education at schools and to put the training of proper music teachers into practice. Far-sighted school vision and proper methodological approach was significant for the further development of music education, therefore J. Žilevičius legitimately is considered to be the initiator of Lithuanian music pedagogy. [Text from author]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37378
Updated:
2018-12-17 11:27:00
Metrics:
Views: 32    Downloads: 6
Export: