Embeddedness into business networks in transport and logistics sector

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Embeddedness into business networks in transport and logistics sector
Alternative Title:
Įsitraukimasį verslo tinklus transporto ir logistikos sektoriuje
In the Journal:
Verslo sistemos ir ekonomika. 2012, Nr. 2 (1), p. 33-46
Keywords:
LT
Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pristatomi transporto ir logistikos sektoriuje atlikto empirinio tyrimo rezultatai. Nagrinėjamas įsitraukimas į tinklus tarp kompanijų (inter-firm) ir į tinklus kompanijų viduje (intra-firm). Tyrimas apima skirtingų inter-firm ir intra-firm tinklų identifikavimą, tiriamas dalyvavimo globaliuose tinkluose lygis, analizuojamos tinklų savybės ir požymiai. Tyrimas atliktas Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje veikiančiose įmonėse. Taikytas atvejo analizės metodas leido išanalizuoti tinklų veiklos struktūrinę, santykių ir naudojimo perspektyvą, palyginti skirtingas tinklų sąveikos formas. Empiriniu tyrimu rasta įrodymų, kad inter-firm ir intra-firm tinkluose egzistuoja daugiau panašumų nei skirtumų, todėl galima daryti išvadą, kad skirtingos tinklaveikos praktikos galėtų būti pakaitomis taikomos abiejų rūšių tinkluose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Inter-firm ir intra-firm tinklai; Tinklaveika; Verslo įmonių tinklai; Vidinis tinklas; Business enterprises networks; Business networks; Inter-firm; Inter-firm network; Intra-firm; Networking.

ENIn this paper, an empirical research of business networking in transport and logistics sector is presented with the aim to explore the embeddedness into inter-firm and intrafirm business networks. The research comprises identification of the mode of networking (interfirm or intra-firm networking), the level of participation in global networks; analysis of network attributes. The empirical research was constructed as a case study of the companies operating in the USA, the U.K and Lithuania to analyse their networking from different perspectives (structural, relational and usage) and compare the modes of interaction. Empirical research found the evidence that more similarities than differences between the inter-firm and intra-firm types of networking have been identified, which leads to conclusion that similar networking practices could be interchangeably adapted in both types of the networks. [From the publication]

ISSN:
2029-8234
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37370
Updated:
2020-08-22 11:08:40
Metrics:
Views: 27    Downloads: 3
Export: