Lietuvos XX amžiaus mėgėjų chorų problematika Liudo Giros, Vlado Jakubėno ir Aniceto Armino vizijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos XX amžiaus mėgėjų chorų problematika Liudo Giros, Vlado Jakubėno ir Aniceto Armino vizijose
Alternative Title:
Problems of 20th century Lithuanian amateur choirs
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 21, p. 83-90
Keywords:
LT
A. Arminas; Chorinis menas; Chorų problemos; L Gira; Liaudiškasis dainavimas; Lietuva, XX amž. chorinė muzika, liaudiškas dainavimas; Motyvacija; Mėgėjų chorai; Organizavimas; Parama; Programiniai straipsniai; Skatinimas; V. Jakubėnas.
EN
A. Arminas; Amateur choirs; Articles; Choir problems; Choral art; Incentive; L. Gira; Lithuania, twentieth century choral music, national singing; Motivation; Organization; Popular and folk music; Program; Support; V. Jakubėnas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama XX a. Lietuvos mėgėjų chorų problematika, užfiksuota spaudoje skirtingais istoriniais tarpsniais. Ištyrus svarbiausias programinio pobūdžio publikacijas, paaiškėjo, kad problemų turinys iš esmės analogiškas: chorų organizavimo ir dalyvių motyvacijos klausimai. Problematikos formulavimą ir negatyvų padėties vertinimą iššaukė ekstensyvūs lietuvių profesionaliosios chorinės kultūros formavimo siekiai ir dėl to mėgėjams primesti neadekvatūs reikalavimai. Straipsnio autorius daro išvadą: iškeltas problemas adekvačiai reflcksuoti įmanoma tik liaudiškosios–kaimiškosios ir profesionaliosios dainavimo kultūrų suartėjimo plotmėje, šalia to išplėtus reiškinio psichologinį aspektą. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes issues concerning 20th century Lithuanian amateur choirs mentioned in the press at different time-periods. Analysis of the main program publications revealed an essentially analogous set of issues: problems of choral organization and participant motivation. The broad objectives of forming a Lithuanian choral professional culture and disproportionate requirements forced on amateurs led to this set of problems and to a negative assessment of the situation. The article concludes that the issues facing amateur choirs need to be analyzed in a context of reconciliation between folk-rural and professional singing cultures, expanding upon the psychological aspect of the phenomenon. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Chorinis menas lietuvių tautos kultūroje : chorinio meno atspindžiai XIX a. pabaigos - XX a. pirmosios pusės publicistikoje / Regimantas Gudelis. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003. 328 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37369
Updated:
2019-02-06 13:28:33
Metrics:
Views: 10    Downloads: 8
Export: