Skulptorius Jokūbas Dagys ir jo kūrybinis palikimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skulptorius Jokūbas Dagys ir jo kūrybinis palikimas
In the Journal:
Lietuvos dailės muziejaus metraštis [LDM metraštis]. 2002, t. 5, p. 173-185
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Išeivija; Jokūbas Dagys; Lietuvių XX a. skulptūra; Skulptūra; Tapyba; Emigration; Jokūbas Dagys; Lithuanian sculpture of 20th century; Painting; Sculpture.
Keywords:
LT
Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Lietuvių XX a. skulptūra; Paaugliai / Adolescents; Tapyba / Painting.
EN
Lithuanian sculpture of 20th century.
Summary / Abstract:

LT2000 m. Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmuose veikė paroda „Sugrįžusi išeivijos dailė“, kurioje buvo eksponuota ir 16 dailininko Jokūbo Dagio (1905-1989) skulptūrų (jos artimųjų rūpesčiu buvo pargabentos iš Kanados). J. Dagys buvo Lietuvos dailininkų sąjungos narys ir nuo 1935 metų dalyvavo bendrose Lietuvos dailininkų parodose. Menininko kūriniuose atsispindi tėvynės meilė, jo asmeninė ir tautos kančia, istorijos, tautosakos, poezijos personažai (skulptoriui įkvėpimo teikė Maironio poezija). Daugelyje skulptūrų ir bareljefų jis išlieja savo asmeninius išgyvenimus, metaforiškai perteikia tragiškus tautos momentus. Todėl dailininko kūryba buvo be galo artima išeivijos lietuviams, nes jo kūriniai išreiškė tėvynainių jausmus netekus gimtinės. Be laisvosios kūrybos, J. Dagys sukūrė ir užsakytų darbų, yra sukūręs ir parko skulptūrų. Kūrėjo ankstyvuosiuose darbuose pastebima akademizmo įtaka, tačiau vėlyvesnieji kūriniai apibendrinti, atsisakyta nereikalingų smulkmenų, nors jis ir nepripažino abstraktaus meno. Akivaizdu, J. Dagys – judesio ir minties išraiškos meistras, skulptūrose ypač pabrėžtas rankų judesys. Skulptūrų išraiškos forma keitėsi, bet tematika liko nepakitusi – kūrinių centre vaizduojamas žmogus. Lietuvoje skulptorius kūriniams daugiausia naudojo gipsą, cementą, dirbtinį granitą, pilką akmenį, o Kanadoje pagrindinė medžiaga buvo medis. Gausus J. Dagio kūrybinis palikimas (apie 1000 skulptūrų ir daugybė paveikslų, eskizų) neramiais laikais buvo išsklaidytas. Iki karo sukurti darbai liko Lietuvoje, kiti – užsienyje.

ENIn 2000, the "Emigration Art Returned" exhibition was on display at the Radvila Palace branch of the Lithuanian Art Museum, featuring 16 sculptures by Jokūbas Dagys (1905-1989) that were sent over from Canada by his family. Dagys was a member of the Lithuanian Artists’ Association, and started participated in group exhibitions of Lithuanian artists in 1935. The artist’s pieces reflect his love for his homeland, his personal suffering and that of his people, and characters from history, folklore and poetry (the sculptor found inspiration in the poetry of Maironis). He poured his personal experiences into many of his sculptures and bas-reliefs, metaphorically conveying the tragic moments of the nation. His work was therefore extremely kindred to Lithuanian emigrants, as it expressed the feelings his compatriots had upon losing their homeland. In addition to his personal creative work, Dagys also produced commissioned art and park sculptures. The influence of academicism can be observed in the artist’s earlier works, but later pieces are generalized and unnecessary details are abandoned, even though he did not acknowledge abstract art. Dagys was clearly a master of expression of motion and thought; arm motion is particularly emphasized in his sculptures. The form of expression of his sculptures changed, but the theme remained the same - man is depicted in the centre of his works. In Lithuania, the sculptor mostly used plaster, cement, artificial granite and grey stone for his pieces; in Canada his primary medium was wood. Jokūbas Dagys’ rich creative legacy (approximately 1,000 sculptures and numerous paintings and sketches) was scattered in turbulent times. The pieces he created before the war remained in Lithuania, while the other ones are abroad.

ISSN:
1648-6706
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37292
Updated:
2018-12-20 22:46:13
Metrics:
Views: 30    Downloads: 4
Export: