Jono Šliūpo savivoka autobiografijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jono Šliūpo savivoka autobiografijose
Alternative Title:
Self-consciousness in the autobiographies of Jonas Šliūpas
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2011, t. 12, p. 123-129. Nuo atgimimo iki valstybingumo: sociokultūriniai aspektai
Keywords:
LT
Asmens tapatybė; Autobiografija; Laisvamanybė; Lietuvybė; Savivoka.
EN
Autobiography; Free-thinking; Human identity; Lithuanity; Self-consciousness.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama parodyti, kad visos keturios Jono Šliūpo autobiografijos yra paremtos viena ir ta pačia istorija. Nepaisant to, kad autobiografijų pradžios ir pabaigos keičiasi priklausomai nuo laikotarpio, tačiau tai, kas sudaro asmenybės tapatumo pagrindus (lietuvybė, laisvamanybė ir įsipareigojimas Lietuvos kultūrai), išlieka nepakitę. Jonas Šliūpas lietuvišką tapatybę paveldėjo iš savo šeimos. Laisvamanybė buvo sudėtinė kultūrinio proceso dalis. Laisvamanio statusas atitiko socialines idėjas, kurios buvo tapusios neatsiejama jo biografijų dalimi. [Iš leidinio]

ENThe article seeks to reveal that all four autobiographies of Jonas Šliūpas are one and the same story about oneself. Although the beginnings and the endings of the autobiographies changed from the point of view of chronology, the pillars organizing the stories, i.e. the core of human identity (Lithuanity, free-thinking, and commitment to Lithuanian culture), have remained the same. Jonas Šliūpas inherited the Lithuanian identity from his family. Free-thinking was acquired under the influence of cultural process. The status of a free-thinker conformed to socialist ideas, the belief in science and progress at various stages of his life. The following ideas are reflected in the articles by Jonas Šliūpas, which have already become an integral part of his autobiographies. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37277
Updated:
2018-12-17 13:11:51
Metrics:
Views: 4    Downloads: 3
Export: