Helmut Wilhelm Schaller. Geschichte der slawischen und baltischen Philologie an der Universität Königsberg : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Helmut Wilhelm Schaller. Geschichte der slawischen und baltischen Philologie an der Universität Königsberg: recenzija
In the Journal:
Acta Baltico-Slavica. 2011, Nr. 35, p. 265-270
Recenzuojama knyga: Geschichte der slawischen und baltischen Philologie an der Universität Königsberg 2009 193 p
Keywords:
LT
Albertinum; Baltistika; Baltų filologija; Karaliaučiaus universitetas; Mažoji Lietuva; Slavų filologija.
EN
Albertinum; Baltic philology; Baltic studies; Prussian Lithuanis; Slavi philology; University Albertinum; University of Konigsberg.
Summary / Abstract:

LTPublikuojama Helmuto Wilhelmo Schallerio knygos, skirtos slavų ir baltų filologijos studijoms Karaliaučiaus universitete XVI-XX a. (2008), recenzija. Joje anotuojamas ir aptariamas knygos turinys: ją sudaro 6 skyriai, platus literatūros sąrašas, pavardžių rodyklė, skelbiama daug profesūros fotonuotraukų ir kt. Karaliaučiaus universitetas buvo atidarytas 1544 m., iki 1945 m. visame pasaulyje laikytas svarbiu baltistikos ir slavistikos studijų centru. Nuo pat įkūrimo jame mokėsi lenkai ir lietuviai, vėliau ir studentų iš Rusijos. Recenzijoje pateikiama informacija iš aptariamos H.W. Schallerio knygos apie baltistikos (lietuvių, prūsų, latvių kalbų) ir slavistikos studijas, pastangas XVIII a. pabaigoje įsteigti universitete lenkų kalbos katedrą, pirmųjų knygų lietuvių kalba spausdinimą Karaliaučiuje. Recenzijoje pateikiama ypač daug duomenų apie žymiuosius universiteto filologijos profesorius – jų biografijas, svarbiausius mokslo darbus, atkreipiamas dėmesys į knygoje skelbiamus statistinius duomenis apie studentus, universiteto biblioteką. H.W. Schallerio darbas grindžiamas Berlyno, Marburgo, Miuncheno ir kt. archyvų bei bibliotekų dokumentais, recenzento vertinamas kaip reikšmingas indėlis į baltistikos ir slavistikos istorijos tyrimus.

ENA review of the book of Helmut Wilhelm Schaller on the studies of Slavic and Baltic languages at the University of Konigsberg between 16th and 20th centuries (2008) is published. Here, the content of the book is reviewed and discussed: the book consists of 6 chapters, an extensive reference list, the index of surnames, a number of photographs of the professors, etc. The University of Konigsberg was opened in 1544 and was considered to be a centre for Slavic and Baltic studies of world-wide importance until 1945. From the very beginning Polish and Lithuanian and, later, some Russian students studied there. The review provides information from the said book of H.W. Schaller about Baltic (Lithuanian, Prussian, Latvian languages) and Slavic studies, efforts to establish a department of the Polish language at the University, printing of first books in the Lithuanian language in Konigsberg. The review presents a lot of information about the famous philology professors of the University, their biographies and key scientific works; attention is drawn to the statistics presented in the book about students and the University’s library. The work of H.W. Schaller was based on documents from archives and libraries located in Berlin, Marburg, Munich, etc. and is deemed by the reviewer as an important contribution to the history of research in Baltic and Slavic languages.

ISSN:
0065-1044; 2392-2389
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37215
Updated:
2020-07-28 20:26:16
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: