Suvalkų sutarties reikšmė Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybiniams santykiams. Atminties kultūra ir užsienio politika Vidurio ir Rytų Europoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suvalkų sutarties reikšmė Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybiniams santykiams. Atminties kultūra ir užsienio politika Vidurio ir Rytų Europoje
Keywords:
LT
Atminimo kultūra; Atminties kultūra; Suvalkų sutartis; Tarptautiniai santykiai; Tarpvalstybiniai santykiai; Valerie Rosoux.
EN
Culture of memory; International intercourse; Memory culture; Relations between States; Remembrance culture; Suwalki agreement; Valerie Rosoux.
Summary / Abstract:

LTAr 90 metų senumo įvykiai, tokie kaip 1920 m. tarp Lenkijos ir Lietuvos pasirašyta Suvalkų sutartis, gali turėti įtakos dabartiniams lietuvių ir lenkų, Lenkijos ir Lietuvos santykiams? Į šį klausimą teigiama atsakyti leidžia emocinės reakcijos, svarstant Lietuvoje okupacija įvardijamą Vilniaus krašto užėmimą 1920 m.; šiam klausimui neabejingos abiejų šalių diplomatinės tarnybos. Atmintis apie 1920 m. Suvalkų sutartį gali tapti svarbiu užsienio politikos objektu, ypač dabar, kai Lietuva ir Lenkija negali pasigirti per daug gerais tarpvalstybiniais santykiais. Vien dėl to verta detaliau pasigilinti į praeities naudojimo užsienio politikoje specifiką ir gautus rezultatus. Toks yra šio pranešimo tikslas. Pastaraisiais metais ypač Lenkijoje akcentuojama atminties kultūros svarba užsienio politikai. Svarbiausiuose Lenkijos intelektualiniuose sluoksniuose ne kartą buvo galima išgirsti raginimų tirti atminties kultūros panaudojimo tarpvalstybiniuose santykiuose problemas, tačiau bandymai tai daryti daugeliu atvejų užsibaigdavo nesėkmingai. Tokia patirtis tiriant praeities panaudojimo užsienio politikoje klausimus, verčia ieškoti priežasčių, dėl kurių šios problematikos tyrimas taip lėtai juda iš mirties taško. Pirmojoje pranešimo dalyje aptariama praeitis kaip užsienio politikos objektas, paaiškinama, kodėl ankstesni šios krypties tyrimai nebuvo sėkmingi. Antroje dalyje praeitis nagrinėjama kaip konfrontacijos tarp šalių didinimo priemonė. Trečia dalis skirta aptarti atminties ir atminimo kultūrų vaidmenį susitaikymo procesuose.

ENCan events some 90 years old such as the 1920 Suwałki Agreement between Poland and Lithuania have an influence on the current relations between Lithuanians and Poles, and Poland and Lithuania? Emotional reactions in debating the 1920 seizure of the Vilnius region, which is referred to as an occupation in Lithuania, allow this question to be answered in the affirmative; this is a sensitive issue for the diplomats of both countries. The memory of the 1920 Suwałki Agreement may become an important object of foreign policy - especially now, when Lithuania and Poland cannot boast of particularly good interrelations. This alone is reason to delve in more detail into the specifics of using the past in foreign policy and the results obtained. Such is the aim of this report. Especially in Poland, the importance of cultural memory to foreign policy has been emphasized in recent years. Urgings to study the problems of using cultural memory in international relations have been heard more than once in Poland’s leading intellectual circles, yet in most cases, attempts to do so have ended unsuccessfully. This experience in studying questions of the use of history in foreign policy make it necessary to look for the reasons why the study of these problems is at a virtual standstill. In the first part of the report, the past as an object of foreign policy is discussed, and it is explained why previous studies of this type were not successful. In the second part, the past is examined as a means of increasing confrontation between countries. The third part is devoted to discussing the role of memory and cultures of remembrance in processes of reconciliation.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37198
Updated:
2013-04-28 23:49:39
Metrics:
Views: 11
Export: