Lenkijos ir Lietuvos derybos Suvalkuose 1920 metų rugsėjo 30-spalio 8 dienomis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lenkijos ir Lietuvos derybos Suvalkuose 1920 metų rugsėjo 30-spalio 8 dienomis
Keywords:
LT
1920; Demarkacinė linija; Derybos; Diplomatija; Juzefas Pilsudskis; Konfliktas dėl Vilniaus; Lietuvių ir lenkų santykiai; Lietuvių-lenkų santykiai; Lietuvos ir Lenkijos konfliktas; Posėdžių protokolai; Suvalkai; Suvalkų derybos; Suvalkų kraštas; Suvalkų sutartis; Vilniaus klausimas; Vilniaus kraštas; Želigovskio maištas.
EN
1920; Conflict over Vilnius; Demarcation line; Diplomacy; Jozef Pilsudski; Lithuanian-Polish conflict; Lithuanian-Polish relations; Negotiation; Negotiation of Suvalkai; Sessions' records; Suvalkai; Suvalkai region; Suwalki; Suwalki agreement; Vilnius issue; Vilnius region.
Summary / Abstract:

LTLietuvos ir Lenkijos santykiai komplikavosi dėl Juzefo Pilsudskio plano 1920 metų spalio 9 dieną atimti iš Lietuvos Vilnių ir dėl per anksti pasirašytos vadinamosios Suvalkų sutarties. Straipsnyje analizuojamos 1920 metų rugsėjo 30 – spalio 8 dienomis Suvalkuose vykusios Lenkijos ir Lietuvos derybos. Detalizuojama derybų genezė, delegacijų sudėtis ir eiga. Lenkai pabrėžė, kad Lietuva nesilaiko neutralumo Lenkijos ir sovietų karo atžvilgiu, reikalavo, kad Lietuvos kariuomenė išeitų iš šiaurinės Suvalkų krašto dalies, akcentavo, kad su Raudonąja armija kovojančios Lenkijos pajėgos tik mechaniškai atstumia Lietuvos dalinius, nenorėdamos visiškai jų sutriuškinti ir netgi vengia kovų su lietuviais. Norėjo perduoti Lietuvos delegacijai nuostatą, kad Lenkijos pusė nepripažįsta 1920 metų liepos 12 dienos sutarties, kurią laiko neegzistuojančia ir stengėsi parodyti, jog Lenkija siekia draugiškai sugyventi su lietuvių tauta. Siekė įspėti Lietuvos Vyriausybę, kad nepersekiotų lenkų. J. Pilsudskis atsižvelgė į griežtą Lietuvos Vyriausybės poziciją dėl Vilniaus krašto. Jis įsakė vesti derybas nekeliant šio svarbiausio klausimo, tačiau kartu jis neturėjo jokios galimybės dėl jo susitarti. Ryžosi kalbėtis su lietuviais vildamasis laimėti laiko, bet ne dėl to, kad rodydamas norą susitarti visiškai nuslėptų tikruosius ketinimus ir suklaidintų savo lietuvius oponentus. Suvalkuose lietuviai gavo patvirtinimą, kad Lenkija rems veiksmus, kuriais neleis, kad Lietuvos pusėje prieš gyventojų, ypač kareivių savanorių, valią liktų ginčytinos teritorijos, pagal Lenkijos ir Lietuvos sutartį pripažintos Lietuvai.

ENThe relationship between Lithuania and Poland became complicated due to the Józef Piłsudski’s plan to overtake Vilnius from Lithuania on 9, October, 1920 and due to the too early signed so-called Suwałki Agreement. This article analyses the negotiation between Lithuania and Poland in Suwałki on 30, September - 8, October, 1920. The genesis of negotiation, the composition of delegations and the development of negotiation is discussed in detail. The Polish emphasized that Lithuania does not keep its neutrality about the war between Poland and Soviet union and demanded to withdraw Lithuanian army from the northern part of Suwałki, they also accentuated the fact that the Polish troops, fighting with the Red Army are only mechanically pushing away Lithuanian forces, not wanting to defeat them, therefore avoiding to engage in fights with Lithuanians. They wanted to send Lithuanian delegation a message, that the Polish does not recognize the 12, July, 1920 agreement and considers it to be non-existing, trying to demonstrate that Poland strives for a friendly relationship with Lithuania. They also sought to prevent Lithuanian government from persecuting the Polish. J. Piłsudski took into account Lithuanian government’s strong position on the Vilnius region. He ordered to proceed the negotiation without raising this main issue, at the same time he did not have a possibility to come to an agreement on the issue. He decided to negotiate with Lithuanians hoping to win more time, but not because he wanted to hide his true intentions behind the wish to come to an agreement and mislead his Lithuanian opponents. In Suwałki Lithuanians were assured that Poland will support the actions seeking to prevent that the territories in question, recognized to Lithuania by the Agreement between Lithuania and Poland, remained governed by Lithuania against the will of the residents, especially volunteer soldiers.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37196
Updated:
2013-04-28 23:49:38
Metrics:
Views: 23
Export: