Pedagogų meninės kompetencijos tobulinimas : reikmės ir galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų meninės kompetencijos tobulinimas: reikmės ir galimybės
Alternative Title:
Improvement of teacher artistic competence: needs and opportunities
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 30, p. 148-154
Keywords:
LT
Galimybės; Meninė kompetencija.
EN
Artistic competence; Improvement; Needs; Opportunities.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje aptariama ugdymo ir pedagogo veiklos kaita besikeičiančioje visuomenėje. Be daugelio pedagogams svarbių kompetencijų, išskirta meninė kompetencija, kuri sukuria prielaidas integruoti meninį ugdymą ir lemia pažintinės, socialinės, komunikavimo kompetencijų kaitą. Pastaruoju metu keičiasi požiūris į meninio ugdymo paskirtį ir pedagogų menines kompetencijas. Pedagogų kompetencijų tobulinimo procesą lemia du dalykai: tobulėjimo galimybių sudarymas ir paties pedagogo noras tobulėti. Straipsnyje nagrinėjama ikimokyklinių ugdymo įstaigų auklėtojų ir pradinės mokyklos mokytojų meninės kompetencijos struktūra, ypatumai, savitumą lemiantys veiksniai. Vykdant tyrimą nagrinėjamos pedagogų reikmės ir galimybės tobulinti meninę kompetenciją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Meninė kompetencija; Tobulinimas; Reikmės; Galimybės; Artistic competence; Improvement; Needs; Opportunities.

ENThis article discusses changes of education and teacher’s practice in the changing society. Among many essential pedagogues’ competencies, the artistic competence is the exceptional one as it creates prerequisites for integral artistic education, and determines the development of cognitive, social, and communicational competencies. The attitude towards the purpose of artistic education and pedagogue’s artistic competencies is currently changing. The process of development of teacher’s competencies is determined by two aspects: setting-up possibilities for development and teacher-initialized development. The structure of educator’s artistic competencies at preschool education institutions is discussed in this article; teacher’s competence at primary school is also discussed. Peculiarities of structure of teacher and educators’ artistic competence and factors, which determine the peculiarities are analysed in the article. Considering the research, teacher’s needs and opportunities for improvement of artistic competence are analysed.

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3718
Updated:
2018-12-17 11:38:00
Metrics:
Views: 21    Downloads: 5
Export: