Bogumił Jasinowski - badacz cywilizacji wschodniochrześcijańskiej

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Bogumił Jasinowski - badacz cywilizacji wschodniochrześcijańskiej
In the Book:
Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego : praca zbiorowa / pod redakcją Józefa Pawlaka. Toruń: Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002. P. 254-274
Keywords:
LT
B. Jasiniowskis; Bogumil Jasinowski; Civilizacija; Filosofijos istorija; Istorijos filosofija; Rytų krikščionybė; Stepono Batoro universitetas (Stephen Báthory University in Vilnius); Stepono Batoro universitetas (Stephen Báthory University in Vilnius).
EN
B. Jasiniowski; Bogumil Jasinowski; Civilization; Eastern Christianity; History of Philosophy; Philosophy of history; Stefan Batory University; Stephan Bathory University.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami Vilniaus Stepono Batoro universiteto filosofijos profesoriaus Bogumilo Jasinowskio darbai. Jo mokslinė karjera dalijama į tris periodus: 1) 1916-1930 m. jis tyrinėjo filosofijos istoriją, neoplatonizmą, Leibnico darbus, filosofijos istorijos metodologiją; 2) 1931-1939 m. dirbdamas Vilniaus universitete pradėjo gilintis į Vakarų krikščioniškąją civilizaciją, jos filosofiją; 3) 1939-1962 m. gyveno emigracijoje. Straipsnis skirtas antrojo, Vilniaus laikotarpio B. Jasinowskio filosofijos darbų analizei. Jis tyrinėjo būdingus Vakarų krikščioniškosios civilizacijos bruožus, skirtingai nuo kitų universiteto filosofų, vengdamas spekuliatyvių istoriosofinių svarstymų. Siekė pažinti šios civilizacijos dvasinę struktūrą, ypač pabrėždamas religijos ir teisinės sistemos svarbą jos raidai. Filosofas gilinosi į Šventosios Romos imperijos vakarinės (romanų) ir rytinės (germanų) dalių skirtumus, teigdamas, jog joje susiklosčiusi dvasinio pasaulio įvairovė XX a. tapo viena iš Vakarų Europos civilizacijos krizės priežasčių. B. Jasinowskis taip pat analizavo Vakarų ir Rytų krikščionybės skirtumus, įžvelgė gnosticizmo ir manicheizmo srovių įtaką pastarajai. Atskirą monografiją skyrė Rytų krikščionybei Rusijoje, slavofilams ir jų įtakai Rusijos visuomenei, taip pat ir bolševizamo ideologams.

ENThe article discusses works of Bogumił Jasinowski, professor of Vilnius Steponas Batoras University. His scientific career is divided into three periods: in 1916–1930, he studied the history of philosophy, Neo-Platonism, Leibniz’s works, methodology of the history of philosophy; 2) in 1931–1939, when working in Vilnius University, he became interested in the western Christian civilisation, its philosophy; 3) in 1939–1962, he lived in emigration. The article is dedicated to the analysis of Jasinowski’s works of the second period of his life. He analysed characteristics of the western Christian civilisation, and unlike other philosophers of the university, he avoided speculative historical contemplations. Jasinowski sought to perceive the spiritual structure of this civilisation paying particular attention to the significance of religion and the system of justice for its development. The philosopher analysed differences between the western (Roman) and the eastern (German) parts of the Holy Roman Empire claiming that the versatility of the spiritual world of the Empire became one of the reasons of the crisis of the Western European civilisation in the 20th century. Jasinowski also analysed differences between the Christianity of the West and the East, and saw the impact of the Gnosticism and Manichaeism on the latter. He dedicated a separate monograph to the Eastern Christianity in Russia, Slavophils and their impact of the Russian society as well as to ideologists of the Bolshevisation.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37173
Updated:
2013-04-28 23:49:21
Metrics:
Views: 7
Export: