Grafikos menas senajame Vilniaus universitete

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Grafikos menas senajame Vilniaus universitete
In the Journal:
Lietuvos dailės muziejaus metraštis [LDM metraštis]. 2002, t. 5, p. 11-25
Keywords:
LT
Braižyba; Dailininkai; Dailininkų kūriniai; Grafika; Lietuvių grafika; Lietuvos dailės istorija; Lietuvos kultūros istorija; Spaustuvės; Vilniaus meninio gyvenimo istorija; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University).
EN
Artists; Chiselling; Engraving; Graphics; Lithuanian art history; Lithuanian cultural history; Lithuanian graphics; Printery; Vilnius cultural life history; Works of artists.
Summary / Abstract:

LT2000 m. suėjo 195 metai, kai senojo Vilniaus universiteto Literatūros ir laisvųjų menų fakultete buvo įkurta Raižybos katedra, Lietuvos grafikos istorijoje suvaidinusi žymų vaidmenį. Senuosiuose universiteto dokumentuose ir literatūroje Raižybos katedra buvo vadinama raižybos mokykla. Joje, be raižybos profesoriaus ar šio dalyko dėstytojo, dirbo raižinių spausdintojas, veikė raižinių kabinetas, kuriuo naudojosi ir kitos katedros. Raižybos kursą universitetas įvedė 1805 m., pakviesdamas jį dėstyti žinomą vokiečių dailininką, portretų raižytoją Izidorių Veisą (Weiss, 1774-1821), neseniai atvykusį į Vilnių. I. Veisas ne tik pirmas pradėjo ruošti grafikus profesionalus, bet ir leido senus vario raižinius bei populiarino grafiką visuomenėje. 1810 m. Vilniaus universiteto kuratorius Adomas Čartoriskis pakvietė iš Peterburgo Ermitažo raižytoją anglą Juozapą Saundersą (1773-1845). 1810-1811 m. jis Raižybos katedroje įvedė istorinio paveikslo, portreto, peizažo žanrų ir kaligrafijos specializacijas. Katedros dėstytojų ir auklėtinių grafikos kūriniai buvo eksponuojami universiteto parodose. Deja, 1832 m. uždarius Vilniaus universitetą, Raižybos katedros veikla nutrūko. Nepaisant to, jog iki šiol nemažai paskelbta informacijos apie Raižybos katedrą, jos mokytojus ir mokinius, dar daug ką reikėtų patikslinti ir papildyti. Šiame straipsnyje norima plačiau nušviesti pagrindinius raižybos meno mokymo etapus, dėstytojų ir mokinių kūrybą, jų ryšius su kitų tautų dailės mokyklomis, taip pat raižinių kabineto veiklą.

ENThe year 2000 marked 195 years since the Engraving Department, which played such a significant role in the history of Lithuanian printmaking, was founded at the Faculty of Liberal Arts and Literature of the old Vilnius University. In old university documents and literature, the Engraving Department was called the engraving school. In addition to a professor of engraving or a teacher of the subject, a printer worked at the department, and there was an engraving room which other departments used as well. The university introduced a course in engraving in 1805, when Izidor Weiss (1774-1821), the well-known German artist and portrait engraver who had recently come to Vilnius, was invited to lecture. Not only was Weiss the first to begin preparing professional printmakers - he also published old copper engravings and popularized printmaking in society. In 1810, Vilnius University curator Adomas Čartoriskis invited British printmaker Joseph Saunders (1773-1845) from St Petersburg’s Hermitage. He introduced the specializations of historical painting, portraiture, landscape painting and calligraphy at the Engraving Department in 1810-1811. Prints created by teachers and students of the department were displayed at university exhibitions. Unfortunately, the activities of the Department of Engraving came to an end when Vilnius University was closed down in 1832. Despite the fact that much information has already been published about the Engraving Department as well as its teachers and students, much must still be clarified and supplemented. This article seeks to shed more light on the main stages of teaching the art of engraving, the artwork of teachers and students and their relations with the art schools of other nations, as well as the activities of the engraving room.

ISSN:
1648-6706
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37162
Updated:
2018-12-17 11:04:54
Metrics:
Views: 2    Downloads: 3
Export: