S. Šaltenio romanas "Kalės vaikai" : interpretacijos gairės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
S. Šaltenio romanas "Kalės vaikai": interpretacijos gairės
Alternative Title:
S. Šaltenis’ Novel Kalės Vaikai: An Outline of Interpretation
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2005, Nr. 2, p. 12-16
Keywords:
LT
Romanai / Novels; Stilizacija.
Summary / Abstract:

LTRomanas „Kalės vaikai” yra konstruojamas kaip pasakojamų įvykių realumo iliuziją griaunąs žaidimas, demaskuojantis pats save. Šaltenio teksto žaidybiškumas kyla iš ironijos, kuriančios atstumą tarp kalbančiojo ir skaitytojo. Toks kalbėjimo būdas neleidžia pasitikėti tekstu, skaitytojas verčiamas atidžiai sekti pasakojimo eigą, gaudyti tekste mirgančias citatas ir aliuzijas, jausti tarp kelių perskaitymo kodų (ir klodų) atsirandančią prasmių žaismę. Laisvas istorinės medžiagos traktavimas stilistiniame lygmeny reiškiasi per stilių maišymą ir kuria intertekstinio žaidimo, koliažo įspūdį. Romano interpretaciją lemia suvokėjo kultūrinė bei istorinė patirtis, išprusimas; priklausomai nuo jo, romanas gali būti skaitomas naudojant vieną, porą ar net keletą kodų. Teksto daugiabriauniškumą ryškina siužetinių linijų gausa. Toks siužetinis susiskaidymas kuria mozaikos įspūdį, leidžia aprėpti daugelį lietuvių tautos istorijos bei kultūros aspektų. [Iš leidinio]

ENKalės Vaikai [Sons of A Bitch] is constructed as a self-denouncing game that destroys the illusion of the reality of the story being told. The playfulness of Šaltenis’ text derives from the irony that creates distance between the narrator and the reader. This way of narration does not permit trusting the text; the reader is forced to carefully follow the course of the story, prey for the citations and allusions scattered in the text, and appreciate the interplay between the several codes (and layers) of interpretation. A free take on the historical materials at the stylistic level manifests itself in a mixture of styles and induces a sense of intertextual game, a collage. The novel’s interpretation is conditioned by the cultural and historical experience and knowledge of the reader. Depending on the latter, the novel may be read by using one, two or even several codes. The polysemy of the text is highlighted by the abundance of plot lines. This disunity of the plot creates an impression of a mosaic and enables encompassing many aspects of the history and culture of the Lithuanian nation.

ISSN:
0235-7151
Related Publications:
Vyresniųjų proza laisvės sąlygomis / Elena Bukelenė. Naujausioji lietuvių literatūra : (1988-2002) / sudarė Giedrius Viliūnas. Vilnius: Alma littera, 2003. P. 31-67.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3715
Updated:
2018-12-17 11:37:59
Metrics:
Views: 17    Downloads: 4
Export: