Leono Skabeikos ir Salomėjos Nėries eilėraščių dialogas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Leono Skabeikos ir Salomėjos Nėries eilėraščių dialogas
Alternative Title:
Dialogue of the poems of Leonas Skabeika and Salomėja Nėris
In the Book:
Salomėja Nėris: tarp dainos ir regėjimo / parengė ir redagavo Rūta Brūzgienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. P. 91-98. (Colloquia)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pasaulėžiūra; Dialogas; Skausmas; Meilė; Dekadentizmas; Adresatas; Poetai; Lyrika, romantinė; Išgyvenimas.
Keywords:
LT
Adresatas; Dekadentizmas; Dialogas; Išgyvenimas; Lyrika, romantinė; Meilė; Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Poetai; Skausmas.
Summary / Abstract:

LTLeonas Skabeika ir Salomėja Nėris buvo vienmečiai, tuo pačiu metu studijavo Lietuvos universitete Kaune, 1927-1928 m. ne kartą dalyvavo tuose pačiuose literatūriniuose renginiuose, skaitė ten savo eiles. Beveik vienu metu jiedu išleido savo debiutinius eilėraščių rinkinius: S. Nėris – Anksti rytą (1927), Skabeika – Po juodo angelo sparnais (1928). Ketvirtojo dešimtmečio pradžioje abu palinko „į kairę“, bandė dalyvauti Trečio fronto veikloje. Nors šiokių tokių biografinių paralelių esama, tačiau kūryboje ryškėjančia pasaulėžiūra, poetine raiška šiedu kūrėjai labai skyrėsi. Nebuvo jiedu draugai, net nėra artimai bendravę. Ir nors taro šių, atrodytų, kardinaliai priešingos prigimties poetų dialogo nebūta, jis užsimezgė tarp jųdviejų tekstų. 1927 m. gegužės 11 d. datuojamas kabeikos eilėraščio „Sparnuotas juodas kunigaikštis...“ rankraštis turi dedikaciją: „Skausmo demonas – Salomejai Neriui“. Šį kabeikos eilėraštį inspiravo 1927 m. ketvirtajame Židinio numeryje pasirodęs S.Nėries eilėraštis „Skausmas“, vėliau patekęs į rinkinį Pėdos Smėly. Iš pirmo žvilgsnio galintis pasirodyti nereikšminga smulkmena, šis bibliografinis faktas kabeikos kūrybai turėjo didelės reikšmės. [Iš leidinio]

ENLeonas Skabeika and Salomėja Nėris were contemporaries, both studied at the university in Kaunas, and in 1927–1928 both took part in the same literary functions and read extracts of their poetry there. Their first collections of poetry were published in quick succession: S. Nėris’ „Anksti rytą“ (“Early in the morning”) in 1927, and L. Skabeika’s „Po juodo angelo sparnais“ (“Under the black angel’s wings”) in 1928. In the early 1930s both became leftists and tried to participate in the activities of the “Third Front” poetic movement. Although there are some biographical parallels, these two authors differed greatly in regard to their evolving worldview and poetic expression. They were not friends and did not associate closely. And although there was no real life dialogue between these two poets of apparently quite different character, there was some between their texts. The manuscript of Skabeika’s poem „Sparnuotas juodas kunigaikštis...“ (“Winged black knight...”), dated 11 May 1927, bears the dedication: „Skausmo demonas – Salomėjai Nėriui“ (“Angel of Sorrow – for Salomėja Nėris”). Skabeika’s poem was inspired by S. Nėris’ poem „Skausmas“ (“Pain”), which appeared in 1927 in the fourth issue of Židinys (‘Hearth’) and later in the collection Pėdos Smėly (Footprints in the Sand). Although this bibliographical fact may at first glance appear to be an insignificant detail, it had great significance for Skabeika’s creative output. [From the publication]

ISBN:
9955475897
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3713
Updated:
2013-04-28 15:56:44
Metrics:
Views: 23
Export: