Reflections of belief systems in Karelian and Lithuanian laments: shared systems of traditional referentiality?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Reflections of belief systems in Karelian and Lithuanian laments: shared systems of traditional referentiality?
Alternative Title:
Tikėjimų atspindžiai karelų ir lietuvių raudose: bendros tradicinio referentiškumo sistemos?
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2011, t. 15, p. 128-143
Keywords:
LT
Liaudies kultūra / Folk culture; Mirtis / Death; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – pradėti diskusiją apie karelų ir lietuvių raudojimo tradicijų, kaip ryškių atitinkamai finų ir baltų tradicijų atstovių, tarpusavio santykius. Daugiausia dėmesio skiriama liaudiškojo religingumo atspindžiams, pastebimiems tiek karelų, tiek lietuvių laidotuvių raudų poetikos bruožuose, įvaizdžiuose ir motyvuose. Lietuvių, kaip ir karelų, raudų tradicija yra buvusi svarbi apeiginio bendruomenės gyvenimo dalis. Jų tradicija siekia ikikrikščioniškąją praeitį, bet jos sugebėjo išlikti krikščionybės įsigalėjimo laikotarpiu ir iki pat šių dienų. Lygiai kaip karelų, tradicinės lietuvių raudos yra improvizacinės poezijos atmaina, atliekama moterų rečitatyvine melodija ir astrofine forma. Lietuvių raudose galima išskirti tam tikras vietines tradicijas, tačiau jas visas sieja svarbiausieji poetiniai bruožai, kaip antai: paralelizmai, deminutyvinės formos, epitetai, metaforos ir retoriniai klausimai. Karelų ir lietuvių tradicijas sieja ir kiti bendrumai: raudojimo kontekstas, raudotojos ir raudojimo stilius. Karelų ir lietuvių raudos pasižymi gausybe bendrų stilistinių ir gramatinių bruožų. Negana to, šios tradicijos atskleidžia bendras sampratas apie mirtį ir anapusinį pasaulį, kuriame bendruomenės protėviai pasitinka neseniai iš gyvenimo išėjusius jos narius. Tyrinėti šaltiniai atskleidžia, kad karelų ir lietuvių raudas vienija ir tam tikri svarbūs mitologijos, pasaulėžiūros ir tikėjimo bendrumai, kurių toli gražu negalima laikyti atsitiktiniais.Reikšminiai žodžiai: Karelai; Karelų raudos; Laidotuvių ritualas; Lietuviai; Lietuvių raudos; Mirties koncepcijos; Raudos; Sistemos; Tradicija; Tradicijos; Žodžių galia; Conceptions of death; Funeral ritual; Karelian; Karelian lament; Laments; Lithuanian; Lithuanian lament; Systems; Tradition; Traditions; Word-power.

ENKnown the world over, laments are one of the oldest genres of oral ritual poetry. They are usually performed by women during rituals: funerals, weddings or leaving to join the army. Laments are works of a special kind of improvisation; they were created during the process of performance, drawing upon traditional language and motifs. The objective of this article is to open a discussion of relationships between Karelian and Lithuanian lament traditions, as representative examples of Finnic and Baltic traditions, respectively. I focus on representations of "belief systems" as these are reflected through the poetic features, images and motifs of both Karelian and Lithuanian funeral laments. [From the publication]

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37127
Updated:
2018-12-17 13:11:40
Metrics:
Views: 34    Downloads: 6
Export: