Learning motivation in the context of ESP teaching

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Learning motivation in the context of ESP teaching
Alternative Title:
Mokymosi motyvacija specialybinės anglų kalbos mokymo kontekste
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 19, p. 141-147
Keywords:
LT
Anglų kalba specialiems tikslams; Ekspektacijos teorija; Mokymosi motyvacija; Motyvacinė psichologija; Savi-determinacijos teorija; Specialybinės anglų kalbos (ESP) mokymosi motyvacija; Studentai; Į tikslą orientuota teorija.
EN
ESP learning motivation; English for Specific Purposes; Expectancy-value theory; Goal-directed theory; Learning motuvation; Motivational Psychology; Self-determination theory; Students.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama specialybinės anglų kalbos (ESP) mokymosi motyvacijos ypatumai. Darbe apibūdinama ESP mokymosi motyvacijos reikšmė ir aprašomi trys pagrindiniai požiūriai į motyvacinę psichologiją: ekspektacijos teorija, į tikslą orientuota teorija ir savi-determinacijos teorija. Darbe pateikiamos dvi ryškiausios kalbos mokymosi orientacijos: integratyvinė ir instrumentinė. Pabrėžiama poreikių analizės svarba, rengiant ESP mokymo programas, bei pristatomos pagrindinės poreikių analizės kryptys. Pagrindinės sąlygos yra būtini motyvacijos šaltiniai: interesas, tinkamumas ir aktualumas, sėkmės laukimas ir kontrolės jausmas bei pasitenkinimas rezultatu. Apibrėžiamos kalbinės veiklos rūšys, kurias turi tobulinti besimokantysis ESP. Pateikiamas motyvacinės psichologijos tendencijų aprašymas, nes motyvacija vaidina svarbų vaidmenį mokantis kalbos. Aprašomi pagrindinai tyrimo, atlikto Vilniaus Gedimino technikos universitete ir Vilniaus Kolegijoje, rezultatai. Darbe pateikiamas studentų anglų kalbos poreikių analizės aprašymas, priklausomybės ryšys tarp besimokančiųjų pasiekimų, motyvacijos ir atsakomybės jausmo ir trumpai aprašomos svarbiausios išvados. [Iš leidinio]

ENThe paper deals with the peculiarities of ESP learning motivation. The meaning of motivation and three main approaches to motivational psychology: expectancy-value theory, goal-directed theory and the self-determination theory are presented, two distinct orientations for learning a language: integrative and instrumental are described in the paper. The importance of needs analysis to ESP learning is stressed and the main conditions (interest in the topic and activity; relevance to the students' lives; expectancy of success and feelings of being in control and satisfaction in the outcome) for motivation are described. The skills that ESP learners need to develop are specified. The description of approaches to motivational psychology is proposed, as motivation is of great significance in foreign language learning. The paper reports on the research of the English language needs of students at universities and presents some research results based on the experiment conducted at Vilnius Gediminas technical university and Vilnius College in higher education. Some significant findings are described in the article and the relationship between mark, motivation and responsibility is revealed. [Text from author]

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37111
Updated:
2019-02-04 16:30:46
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: