Discovery approach to English language teaching and learning implementing lexical approach in teaching ESP

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Discovery approach to English language teaching and learning implementing lexical approach in teaching ESP
Alternative Title:
Leksikos metodo įgyvendinimas dėstant anglų kalbą specialiems tikslams
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 19, p. 125-133
Keywords:
LT
Anglų kalba specialiems tikslams; Leksikos metodas; Leksinis metodas; Specialybinės anglų kalbos žodynas; Studentai.
EN
English for Specific Purposes; Lexical approach; Students; Vocabulary for English for specific purposes.
Summary / Abstract:

LTVienas svarbiausių uždavinių, dėstant specialybinę anglų kalbą, yra specifinio žodyno mokymas. Mokant žodyną, specialybinės kalbos dėstytojams gali kilti klausimas, kuris metodas yra teisingiausias ir efektyviausias. Straipsnyje ., Leksikos metodo įgyvendinimas dėstant specialybinę anglų kalbą " pateikiama Lexical Approach (leksikos metodo), kaip vieno iš žodyno dėstymo metodų, teorinė ir empirinė analizė. Pateikiami pagrindiniai šio metodo principai, išdėstyta leksinių frazių klasifikacija bei atsižvelgta į mokančiojo vaidmenį ir besimokančiojo mokymosi strategijas. Keletas praktinių pasiūlymų aprašomi ir analizuojami Tiriamojoje dalyje analizuojamas Lexical Approach poveikis studentų požiūriui į žodyno mokymąsi bei įtaka jų testų rezultatams, pateikiama statistinė tyrimo rezulatų analizė. Ji parodė, kad grupėje, vienerius mokslo metus mokytoje, naudojant Lexical Approach, buvo labiau jaučiamas teigiamas poslinkis žodyno mokymosi atžvilgiu, nei tose, kurios buvo mokomos, naudojant kitus metodus. Žodyno testų rezultatai taip pat buvo geresni grupėje, mokytoje, naudojant Lexical Approach. Išaugo studentų susidomėjimas mokytis verslo žodyno, jų požiūris į jį taip pat pasikeitė į žodyną. Taigi, Lexical Approach galėtų sudominti ESP dėstytojus, kaip vienas iš metodų mokant verslo anlglų kalbos žodyną. [Iš leidinio]

ENThe scope of specialized vocabulary in teaching English for Specific Purposes has become a primary goal. However, when teaching it, ESP The scope of specialized vocabulary in teaching English for Specific Purposes has become a primary goal. However, when teaching it, ESP teachers may sometimes deal with the problems of choosing the right and the most efficient method. In the article "Implementing Lexical Approach in Teaching ESP" Lexical Approach as one of the alternative methods of teaching Business English vocabulary is being analysed theoretically and empirically. The bacic principles ot the approach, a classification of lexical phrases are characterized as well as the pedagogical implication and learner strategies when applying the method. Several practical recommendations are being described and analysed. In the research part, the impact of the Lexical Approach on learners' atitudc towards learning vocabulary and on their test results is being analysed and the statistic analysis of the results is presented. It revealed that learners of Business English that were taught by applying the Lexical Approach for one school year at the end of the course had a more positive attitude towards vocabulary learning than those taught by different methods.The results of vocabulary tests were also better in the group taught by using the method. Students' interest in learning business vocabulary arose and theit attitude towards learning it became more. [Text from author]

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37105
Updated:
2019-02-04 16:22:17
Metrics:
Views: 4
Export: