Global changing attitudes towards crime and offenders in academic context

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Global changing attitudes towards crime and offenders in academic context
Alternative Title:
Požiūrio į nusikalstamą veiką ir įstatymų pažeidėjus kitimas akademiniame kontekste
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 19, p. 5-9
Keywords:
LT
Akademinis kontekstas; Anglų kalbos dėstymo metodika; Kalėjimai; Leksika; Neigiama konotacija; Nuostatos; Nusikaltimas; Nusikaltėlis; Pataisos įstaigos; Profesinė anglų kalba; Socialiniai darbuotojai; Specialioji, susijusi su nusikaltimais leksika.
EN
Academic context; Attitudes; Crime; Crime related vocabulary; Detention centres; Methods of teaching English; Negative connotation; Offender; Prisons; Professional English; Social workers; Vocabulary.
Summary / Abstract:

LTLietuvos teisės universitetas yra vienintelė aukštoji mokykla rengianti socialinius darbuotojus Lietuvos kalėjimų bei pataisos įstaigoms. Bendradarbiaujant su Švedijos kalėjimų ir probacijos administracijos mokymo centru, kuris yra Leonardo Da Vinci mobilumo projekto užsienyje partneris, parengta anglų kalbos mokomoji programa „Inovacinės profesinės užsienio kalbų programos pataisos įstaigų socialiniams darbuotojams kūrimas ir įgyvendinimas“. Programoje numatyta autentiška mokomoji medžiaga leidžia visuotinį požiūrį į nusikaltimus ir nusikaltėlius nagrinėti dviem aspektais: keičiant požiūrį į nusikalstamą veiką; keičiant požiūrį į specialiosios, susijusios su nusikaltimais, leksikos vartojimą. Anglų kalbai mokyti naudojamų autentiškų tekstų, straipsnių ir kitos medžiagos turinys atspindi faktorius, lemiančius visos visuomenės nuomonę apie nusikaltimus ir nusikaltėlius bei nuomonės kitimo tendencijas. Mokomoji medžiaga, skirta socialinio darbo ir peniterteinės teisės studentams, leis geriau suprasti struktūrinius ir kultūrinius procesus, susijusius su nusikaltimais bei Lietuvoje vykstančia kalėjimų ir bausmių reforma. Mokomoji medžiaga padės geriau formuoti teigiamą studentų požiūrį į savanoriškų organizacijų, savanoriško darbo ir aktyvios bendruomenės reikšmę mažinant nusikalstamumą, tobulinant visuomenę ir gerinant žmonių gyvenimą. Be to, mokomoji medžiaga taip pat padės studentams, kurių būsimoji specialybė labai glaudžiai susijusi su tolerancija, išmokti gerbti kitų nuomonę ar įsitikinimus, įveikti nepakantumą ar net neapykantą. Labai svarbią reikšmę vaidina ir atitinkamai parinkta specialioji leksika, t. y. vartojant ne tokią stiprią neigiamą konotaciją turinčius žodžius galima gerokai sumažinti ar net įveikti neigiamą požiūrį į nusikaltusius asmenis.Kintantis požiūris į nusikaltimus ir nusikaltėlius šiuo metu yra labai akivaizdus Vakarų pasaulyje. Mirties bausmės panaikinimas Lietuvoje leido mūsų valstybei priartėti prie tarptautinių žmogaus teisių standartų ir turėjo didelį poveikį šalies baudžiamajai teisenai. [Iš leidinio]

ENAuthentic resources applied in training of social workers for the work in Lithuania's prisons and correctional institutions provide basic information on a wide range of societal changing attitudes towards crime and offenders. Global changing attitudes are introduced by two main criteria: by changing attitudes to offensive activities; by changing attitudes to crime related vocabulary. Authentic recourses applied reveal factors that influence public opinion and demonstrate ways in which public attitudes can be changed. It gives the students who study social work within correctional institutions a broader understanding of what volunteering and community action can achieve, who can do it and why it is important in seeking to improve society and the quality of life of people. In addition to this it helps the students whose profession is closely related with tolerance to seek to combat hate, intolerance, and discrimination. It becomes possible by avoiding language that straightforwardly projects punishment, imprisonment, criminality etc. when it is not necessarily part of the circumstance being described as well as by avoiding unnecessary negative connotations in highly sensitive contexts.The distinction between offensive and less offensive words (prisoner and client) is essential for such professions as social work where success highly depends on the ways and methods one adopts to achieve proper results. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37096
Updated:
2018-12-17 11:26:51
Metrics:
Views: 5
Export: