Silva Pocytė. Mažlietuviai Vokietijos imperijoje 1871-1914 : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Silva Pocytė. Mažlietuviai Vokietijos imperijoje 1871-1914: recenzija
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2003, t. 9, p. 140-142. Klaipėdos kraštas 1920-1924 m. archyviniuose dokumentuose
Recenzuojama knyga: Mažlietuviai Vokietijos imperijoje, 1871-1914 2002 303 p.
Keywords:
LT
Kaizerinė Vokietija; Kultūrinės draugijos; Lietuviai Vokietijoje; Lietuvninkai; Lietuvos istorija; Mažlietuviai; Mažoji Lietuva; Prūsijos lietuviai; Rytų Prūsija [East Prussia]; Tautinis tapatumas; Vokietija (Germany); Vokietija (Germany); Vokietija (Germany).
EN
East Prussia; German Empire; History of Germany Empire; History of Lithuania; Lithuania; Lithuania Minor; Lithuanians in Germany; National identity; Prussian Lithuanians; The Cultural Societies; The German monarchy.
Summary / Abstract:

LTŠiandieninėje Vokietijoje nedaug esti žmonių, kurie apskritai ką nors žino apie buvusios Vokietijos imperijos šiaurės rytų dalyje gyvenusią mažlietuvių tautinę grupę. Šio krašto praeitimi domisi buvę šiaurės rytų Rytprūsių dalies gyventojai - vokiečių kilmės arba lietuvininkai - ir labai nedidelis mokslininkų būrelis. Lietuvoje ši istorija nebuvo užmiršta. Netgi buvusioje sovietinėje respublikoje apie „Mažąją Lietuvą“ nors ir buvo kalbama atsargiai, tačiau istorikų, etnologų ir kalbotyrininkų tai buvo noriai tyrinėjama tema. Daugiausia dėl politinių motyvų su kai kuriais vokiečių istorikais buvo nesutariama dėl mažlietuvių autochtoniškumo, ir tai abiem pusėms nedaro garbės. Silvos Pocytės darbe analizuojamas laiko tarpsnis yra ypač įdomus, kadangi mažlietuviai keletą dešimtmečių jautė daugiau ar mažiau aktyvią Vokietijos imperijos germanizavimo politiką tautinių mažumų atžvilgiu. Šito darbo ypatingas nuopelnas yra tai, kad jame išsivaduota iš ilgai Lietuvoje dominavusios mąstymo schemos, kuria remiantis mažlietuviai buvo traktuojami kaip „natūralūs“, savaime suprantami vienos tautos atstovai ir todėl potencialiai esantys vienos Lietuvos valstybės nariai. Autorė galėjo aiškiau išnagrinėti žmonių Mažojoje Lietuvoje faktiškas nuomones, kaip ir vidinius bei išorinius veiksnius, dariusius įtaką šioms nuostatoms. Vertas dėmesio knygoje pateiktas literatūros sąrašas, kuris tolesniems šios tematikos tyrinėjimams yra kaip pagalbinė priemonė. Jame autorė pedantiškai surašė naudotus šaltinius, visų pirma straipsnius iš laikraščių. Vokiečių skaitytojams yra pateikiamas tyrinėjimų santraukos vertimas į vokiečių kalbą. Gaila, kad toks išsamus darbas apie tautinės mažumos identitetą neturi perspektyvų būti išverstas į vokiečių kalbą. Prūsijos lietuviai nugrims praeitin.

ENQuite few people in present-day Germany know anything about the ethnic group of Prussian Lithuanians who lived in the north-eastern part of the former German Empire. Former inhabitants of the north-eastern part of East Prussia – those of German descent or lietuvininkai – and a very small group of scientists are interested in the past of this region. This history has not been forgotten in Lithuania. Even in the former Soviet republic Lithuania Minor, although talked about cautiously, was willingly examined by historians, ethnologists and linguists. Certain German historians do not agree on the autochthony of Prussian Lithuanians. The period of time analysed in the study of Silva Pocytė is particularly interesting, since Prussian Lithuanians felt a more or less active Germanisation policy with regard to ethnic minorities of the German Empire for several decades. A particular merit of this study is that it is free from the scheme of thinking that dominated in Lithuania for long. According to the scheme, Prussian Lithuanians were treated as “natural” representatives of one nation, thus potentially being members of a single State of Lithuania. The author could have more clearly analysed the factual opinions of people in Lithuania Minor as well as the internal and external factors that affected these attitudes. The list of references presented in the book is worth attention; it serves as an aid for further research of this topic. The list pedantically enumerates sources used by the author, primarily articles from newspapers. German readers are provided with the summary in German. Regrettably, there are no prospects of translation of this detailed study on the identity of ethnic minority into German. Hence Prussian Lithuanians will pass into silence.

ISBN:
9955585285
ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37010
Updated:
2018-12-17 11:15:16
Metrics:
Views: 12    Downloads: 5
Export: