Pasirengimas mokytojų rengimo pertvarkai: reikalavimai mokytojų stažuotojų globėjų - mentorių atrankai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasirengimas mokytojų rengimo pertvarkai: reikalavimai mokytojų stažuotojų globėjų - mentorių atrankai
Alternative Title:
Preparation for teacher training reform: selection of mentors-tutors of trainee teachers
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2008, Nr. 37, p. 13-20
Keywords:
LT
Atrankos kriterijai; Mentorius; Mokytojų stažuotė; Mokytojų stažuotė, mentorius, atrankos kriterijai, pradedantis dirbti mokytojas; Pradedantis dirbti mokytojas.
EN
Teacher traineeship, mentor, selection criteria, trainee teacher.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojami reikalavimai, taikomi mokytojų stažuotojų globėjų (MSG) (angl. mentor) atrankai užsienio mentorių rengimo programose. Mentorių rengimo užsienio šalyse patirties analizė atskleidė, kad mentoriai turi būti specialiai atrenkami, mokomi ir skatinami dirbti šį darbą. Šiuolaikinėse mentorių rengimo programose pateikiamos konkrečios mentorių atrankos procedūros, nustatomi kriterijai. Skirtingose mentorių rengimo programose pateikti mentorių atrankos kriterijai turi pakankamai bendrų bruožų. Remiantis užsienio patirties analize, straipsnyje išskirti Lietuvos sąlygomis tinkami formalūs (pedagoginio darbo stažas, kvalifikacinė kategorija, dalykinis pasirengimais ir kt.) ir neformalūs (asmenybės savybės ir vertybinės nuostatos) mentorių atrankos kriterijai. Taip pat siūlomos galimos mentorių atrankos procedūros. [Iš leidinio]

ENThis article analyzes requirements applied for selection of mentors in foreign mentor training programs. Analysis of experience of mentor training in foreign countries revealed that mentors have to be specially selected, trained and encouraged to do this work. Modern mentor training programs provide specific mentor selection procedures and define criteria. Mentor selection criteria provided in various mentor training programs have many common characteristics. Based on analysis of foreign experience, formal (experience of pedagogical work, qualification category, competence in subject, etc.) and informal (personal qualities and values) mentor selection criteria which are suitable under Lithuanian conditions are distinguished in the article. Furthermore, possible mentor selection procedures are suggested. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36976
Updated:
2018-12-17 12:23:40
Metrics:
Views: 1
Export: