Intelektinio kapitalo pripažinimas ir įvertinimas finansinėje apskaitoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Intelektinio kapitalo pripažinimas ir įvertinimas finansinėje apskaitoje
Alternative Title:
Recognition and measurement of intellectual capital in financial accounting
In the Book:
Apskaita, auditas, analizė : mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste. D. 1. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. P. 628-637
Keywords:
LT
Finansinė apskaita; Intelektinis kapitalas; Pripažinimas; Įvertinimo metodai.
EN
Financial accounting; Intellectual capital; Methods of measurement; Recognition.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išanalizavus intelektinio kapitalo sampratą nustatytas intelektinio kapitalo ir nematerialaus turto ryšys. Intelektinis kapitalas savo prigimtimi turėtų būti laikomas nematerialiuoju turtu, nes 1) neturi materialios formos; ir 2) tikėtina ekonominė nauda ateityje. Analizuojant, ar pagal dabar galiojančius teisės aktus įmonių intelektinis kapitalas pripažįstamas finansinėje apskaitoje, nustatyta, kad ne visas intelektinis kapitalas pripažįstamas nematerialiuoju turtu, nes dalis intelektinio kapitalo neatitinka nematerialaus turto pripažinimo kriterijų, iš kurių pagrindinis – patikimai nustatyta vertė. Taip pat atskleidžiamos dabartinių įvertinimo metodų pritaikymo intelektiniam kapitalui teorinės galimybės, tačiau įmonės viduje sukurto intelektinio kapitalo vertinimas sudėtingas ir praktiškai negali būti pritaikytas nė vienas dabar taikomas įvertinimo būdas. [Iš leidinio]

ENIn this article it was analyzed the concept of intellectual capital and relationship between intellectual capital and intangible assets. There were found that intellectual capital in its nature should be recognized as intangible assets because: l) it has no material form, and 2) there is expected economic benefit in the future. There was concluded, that not all corporate intellectual capital is recognized as intangible asset in financial accounting because one part of intellectual capital does not meet the criteria for the recognition of intangible asset, the main one – the reliable measurement of value. Also there was revealed the theoretical possibilities of adaptation current methods of measurement for intellectual capital. However, it is difficult to measure intellectual capital created within the corporate, and no one of current methods of measurement could be practically applied. It is needed the additional regulation for intellectual capital recognition and measurement in financial accounting in order to present true and fair financial position of the company. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36971
Updated:
2017-09-15 22:07:39
Metrics:
Views: 8
Export: