Geriausių Lietuvos 1500 ir 3000 m bėgikų rezultatų kaitos (1980-2003 m.) edukacinis vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Geriausių Lietuvos 1500 ir 3000 m bėgikų rezultatų kaitos (1980-2003 m.) edukacinis vertinimas
Alternative Title:
Educative evaluation of the result dynamics (1980-2003) of the best Lithuanian 1500 m and 3000 m female runners
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2005, Nr. 3, p. 30-35
Keywords:
LT
20 amžius; 21 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas – nustatyti geriausių Lietuvos bėgikių (1500 ir 3000 m) rezultatų kaitos (1980 - 2003 m.) priežastis edukaciniu aspektu. Tyrimo metu nustatyta dešimties Lietuvos didelio sportinio meistriškumo bėgikių rezultatų kaita, atlikta krūvių parametrų analizė, įvertintas fizinis išsivystymas, fizinis parengtumas ir funkcinis pajėgumas. Tyrimui buvo atrinkti penkių 1980 – 1991 m. laikotarpio ir penkių 1992 – 2003 m. laikotarpio Lietuvos didelio sportinio meistriškumo vidutinių ir ilgų nuotolių bėgikių fizinio išsivystymo, fizinio parengtumo ir funkcinio pajėgumo tyrimų, atliktų Vilniaus sporto medicinos centre, Vilniaus pedagoginio universiteto Sporto mokslo institute ir Lietuvos kūno kultūros akademijos Kineziologijos laboratorijoje, duomenys. Sportininkėms, kurios sportavo 1980 – 1991 m., kai kurie tyrimai nebuvo atliekami arba jų duomenys nėra išlikę. Duomenų koreliacinė analizė parodė, kad stipriausias ryšys yra tarp Rufjė indekso ir bėgimo rezultato (r=- 0,83), stiprų tarpusavio ryšį (r=- 0,70) turi rezultatas ir maksimalaus deguonies suvartojimo (MDS) rodiklis. Remiantis gautais duomenimis galima teigti, kad Rufjė indeksą tikslinga nustatyti varžybų laikotarpiu, nes pagal šio rodiklio kaitą galima prognozuoti sportinį rezultatą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vidutinių ir ilgų nuotolių bėgikės; Fizinis krūvis; Funkcinis pajėgumas; Rezultatų kaita; Middle and long distance female; Runners; Physical loads; Functional fitness; Dynamics of the sesults.

ENThe goal of this research was to identify reasons for the dynamics of results for the best Lithuanian female runners (1500 and 3000 meters) in educative aspect (years 1980-2003). During the research, dynamics of results of ten Lithuanian female middle distance runners of high performance level was identified, analysis of strain parameters, evaluation of physical development, qualification and functional fitness have been carried out. For this research, five Lithuanian female middle and long distance runners of high sports performance level of the period 1980-1991 and five of the period 1992-2003 were selected, and research information about their physical development, qualification and functional fitness was collected from Vilnius Sports Medicine Centre, Vilnius Pedagogical University, Institute of Sports Science, and Lithuanian Physical Education Academy laboratory. Some coaches start development of special endurance in young talented female runners too early. The runners achieve high level results very early and later the results stabilize. Other runners finish their sports career very early because of social reasons: they work or create families. Injuries are also an important reason. The correlation analysis of the information proved that the strongest relation is between Roufier index and the result of the run (r=-0.83), and strong relation is between the result and indexes of maximum oxygen consumption (MDS). Due to this information, we can state that it is purposeful to do Rufhe test during period of competitions as the sportive result can be predicted estimating the dynamics of the information.

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3697
Updated:
2022-11-07 15:43:29
Metrics:
Views: 42    Downloads: 1
Export: