Ethnic music of Northern Europides in the context of the ethnic music of the human races

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Ethnic music of Northern Europides in the context of the ethnic music of the human races
Alternative Title:
Šiaurės Europidų etninė muzika žmonijos rasių etninės muzikos kontekste
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2000, Nr. 3 (12), p. 9-12
Keywords:
LT
Daugiabalsė muzika; Etninė muzika; Europidai; Kilmės teorijos; Vienbalsumas; Šiaurės europidai.
EN
Ethnic music; Europides; Monophony; Northen Europides; Northern Europides; Origine theory; Polyphony.
Summary / Abstract:

LTVyraujantis Šiaurės europidų etninės muzikos požymis – vienbalsumas. Daugiabalsumas paplitęs tik nedidelėse uždarose teritorijose. Polifonija – Šiaurės Rytų Aukštaitijoje, Kursko, Briansko, Belgorodo srityse Rusijoje bei Komijoje, burdonija – Latvijos Kuršžemėje ir Latgaloje, paralelizmas – Vakarų ir Šiaurės Lietuvoje bei Vakarų Latvijoje. Šiaurės europidų vienbalsumas siejasi su vyraujančiu kitų europidų vietinių rasių daugiabalsumu, nors nuo Pietų ir Centrinės Europos europidų vienbalsės muzikos skiriasi ne tokia griežta ir svarbia ritmika. Daugiabalsumas siejasi su Centrinis Europos ir Pietų europidų uždaruose plotuose aptinkamu daugiabalsumu, tolesnės lygiagretės ir netgi atitikmenys driekiasi į didžiosios juodosios rasės negridų ir australoidų daugiabalsę muziką. Iškeliama hipotezė, kad Šiaurės europidų daugiabalsė muzika gali siekti laikus, kai maždaug prieš 35000–28000 m. iš Vakarų rasinio kamieno išsiskyrė didžiosios baltoji ir juodoji rasės, o vyraujantis vienbalsumas – netgi sietis su maždaug 235000–228000 m. laikotarpiu iki išsiskiriant vakariniam ir rytiniam rasiniams kamienams. [Iš leidinio]

ENThe polyphony is the peculiar islands of Northern Europides should be relics of the Western stock of the human races and could have formed 35000–28000 years ago before the divergency of the Europides and Negrides from this stock of the human races. The monophony as prevailing style of the ethnic music of Northern Europides could have formed about 235000–228000 years ago before the divergency of the Western and Eastern stocks of the human races. The local features of the monophony of the Northern Europides could be linked with the origin of the local race of the Northern Europides during the period of 10000–12000 years in the end of the Mezolithic–the beginning of the Neolithic, and with the latest formation of the groups of the anthropological types of the Northern Europides in the end of Neolithic–beginning of the Iron age. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Lietuvių sutartinių regionas : muzikinės kultūros sąveikos su dirvožemio bei paviršinių uolienų danga mįslė / Romualdas Apanavičius, Algirdas Motuzas. Lituanistica. 2010, Nr. 1/4, p. 129-143.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36961
Updated:
2018-12-17 10:46:43
Metrics:
Views: 2    Downloads: 1
Export: