Jaunųjų dviratininkų sportinės veiklos ir gyvenimo būdo sąsajos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunųjų dviratininkų sportinės veiklos ir gyvenimo būdo sąsajos
Alternative Title:
Links between young cyclists' sport activity and lifestyle
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2005, Nr. 2 (40), p. 81-85
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – įvertinti 13 – 16 metų dviratininkų sportinės veiklos ryšį su gyvenimo būdo ypatumais. Tyrimo objektas – jaunųjų dviratininkų sportinė veikla ir gyvenimo būdas. Tyrime dalyvavo Klaipėdos miesto VI – IX klasių dviratininkai. Metodai: literatūros analizė, anketinė apklausa, matematinė statistika. Tyrimo rezultatai. Palyginus tyrimo duomenis su nesportuojančių berniukų apklausos duomenimis, pastebėta, kad dviratininkai manė esą geresnės sveikatos. Be to, jaunieji dviratininkai nurodė, jog jaučiasi fiziškai pajėgesni (35,53 proc.) ir jų laisvalaikis turtingesnis (30,26 proc.), jie daugiau pasitiki savimi (10,53 proc.) negu nesportuojantys paaugliai. Apklausos duomenys parodė, kad mažiau sportininkų bandė rūkyti ir vartoti alkoholinius gėrimus, tarp sportininkų nėra sistemingai rūkančių ir vartojančių alkoholį. Todėl galima teigti, jog dauguma dviratininkų suvokia sveikos gyvensenos svarbą ir stengiasi vengti žalingų įpročių. Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad sportinė veikla teigiamai veikia dviratininkų sveikatą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dviračių sportas; Gyvenimo būdas; Bicycle sport; The way of life.

ENThe aim of the research is to assess the connection of sports activity and lifestyle peculiarities of 13-16 y.o. cyclists. The object of the research is the sports activity and lifestyle of young cyclists. Cyclists of the 6th-9th forms from Klaipėda participated in the research. The methods: literature analysis, survey, mathematical statistics. The research results. The comparison of research data with data of boys who do not partake in sports it can be said that cyclists believed they were of better health. Besides, young cyclists pointed out they were feeling better physically capable (35.53 percent) and had a more substantial leisure (30.26 percent), they trusted themselves more (10.53 percent) than teenagers that were not involved in sports. Also, the data of the survey provided that fewer sportsmen tried to smoke and use alcoholic beverages and there are no regular smokers of alcohol users among sportsmen. Thus, it can be said that most cyclists understand the importance of the healthy lifestyle and try avoiding unhealthy habits. In summary of research results it can be said that sports activity has a positive impact on health of cyclists.

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3695
Updated:
2022-11-07 15:43:29
Metrics:
Views: 16
Export: