Tėvų požiūris į tikybos mokymą mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tėvų požiūris į tikybos mokymą mokykloje
Alternative Title:
Parents’ Attitude to Religious Education at School
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama duomenų apie šiuolaikinės šeimos pasaulėžiūrinių nuostatų raišką ugdant vaikus katalikiška dvasia, taip pat aptariama, koks yra tėvų požiūris į tikybos dėstymą mokykloje, koks jų bendradarbiavimas su mokykla, kad būtų realizuoti bendri dorovinio ugdymo tikslai. Tyrimo tikslas – anketinės apklausos duomenų pagrindu aptarti 6 – 10 klasių mokinių tėvų požiūrį į tikybos pamokas mokykloje. Apklausti tikybos pamokas lankančių 6-10 klasių moksleivių 52 motinos ir 7 tėvai. Nustatyta, kad tėvai dažnai priima tikybos pamokas kaip vieną iš vaikams privalomų mokomųjų dalykų, apie kurių tikslingumą geriau gali spręsti pati mokykla. Tikybos pamokos reikšmingumą daugiausiai lemia ugdytojo pozicija. Tėvai linkę reikalauti tokio tikybos mokytojo, kuris sugebėtų įtaigiai perteikti ir teologines žinias, ir atsakyti į sudėtingus bręstančio jaunimo klausimus apie tikėjimą ir gyvenimą.

ENData about the attitude of a modern family towards educating children in the catholic spirit are presented in the article. Also, the parents’ attitude to teaching religion at schools, the way they co-operate with school in order to realise common objectives of moral education are presented. The aim of the research is to discuss the attitude of the parents’ of schoolchildren of the 6th-10th forms to religious lessons at school on the basis of the data of a questionnaire survey. 52 mothers and 7 parents of schoolchildren of the 6th – 10th forms who attended lessons in religion were interviewed. It was established that parents often accept lessons in religion as one of the subjects compulsory to children whose expediency can be decided by the school itself. The importance of a religious lesson most often is determined by the position of a teacher. Parents tend to demand such a teacher of religion for their children who would be able both to suggestively impart theological knowledge and to give answers to complicated questions posed by the maturing youth about religion and life.

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3693
Updated:
2018-12-20 23:06:12
Metrics:
Views: 86    Downloads: 3
Export: