SMEs in Lithuanian economy : latest tendencies

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
SMEs in Lithuanian economy: latest tendencies
Keywords:
LT
BVP; Bendras vidaus produktas; Bendroji pridėtinė vertė; Darbuotojai; Mažos ir vidutinės įmonės; Smulkios ir vidutinės įmonės; Užsienio prekyba; Užsienio prekybą MVĮ konkurencingumui.
EN
Employees; Foreign trade; Foreign trade as competitiveness of SMEs; GDP; Gross domestic product; Gross value added; Small and medium sized enterprises; Small and medium-sized enterprises.
Summary / Abstract:

LTRemiantis statistine analize ir palyginus visą šalies bendrąjį vidaus produktą (BVP) su BVP dalimi, sukuriama smulkių ir vidutinių įmonių (SVĮ) matyti didėjantis SVĮ vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Straipsnio tikslas yra išanalizuoti smulkių ir vidutinių įmonių vaidmenį Lietuvos ekonomikoje. SVĮ sukurta prekių ir paslaugų vertės dalis kasmet auga. 2001 m. ji sudarė šiek tiek daugiau kaip pusę, o 2007 pagal išankstinius duomenis gali pasiekti 83,8 proc. BVP. Tačiau BVP gyventojui rodiklį pastaraisiais metais smarkiai įtakojo gyventojų mažėjimas. Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad SVĮ yra pagrindinė Lietuvos ekonomikos vystymosi varomoji jėga. Ekspertai prognozuoja, kad SVĮ vaidmuo ateityje taps dar svarbesnis. Tačiau kylantis infliacijos lygis tikriausiai pakeis pagrindinius ekonomikos rodiklius, nes pastaraisiais mėnesiais ekonomika lėtėja. Taip pat numatoma, kad artimiausioje ateityje BVP augimą smarkiai įtakos parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei kiti finansinės paramos mechanizmai bei gebėjimas juos įsisavinti. Todėl laukiama, kad 2008 m. BVP apimtis išlaikys gana stabilų 8,1 proc. augimą per metus. Nors gamybos augimas buvo tvarus, rodiklių komponentai keitėsi. Eksporto vystymasis sulėtėjo, bet padidėjo kylančios vidinės paklausos poveikis. Eksportuotojų kreditinė veikla ir santykinai žemas įsiskolinimas 2007 vis dar leidžia pozityviai žvelgti į Lietuvos ekonominę ateitį.

ENIt is difficult to see how some of national targets can be achieved without significant involvement of SMEs that face a number of conflicting forces inhibiting environmental change, and, as a number of authors demonstrate a range of business initiatives and projects have been developed to assist SMEs improve their environmental performance. As the economic growth in Lithuania still remains one of the most impressive ones in Europe the observed scientific problem exists in case of SMEs as the main driving force for the development of the economy in Lithuania. The goal of the article is to explore the SMEs role in Lithuanian economy. To reach the aim, law, statistical data analysis and comparison and systematization methods were applied. The research results show that SMEs are the main driving force for the development of the economy in Lithuania. [text from author]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36891
Updated:
2020-08-22 11:08:42
Metrics:
Views: 9
Export: