Darnios krantotvarkos ir turizmo kompleksines raidos prielaidos Kuršių nerijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darnios krantotvarkos ir turizmo kompleksines raidos prielaidos Kuršių nerijoje
Alternative Title:
Pre-conditions for integrated shoreline management and sustainable tourism development on the Curonian spit
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2004, Nr. 3 (28), p. 45-55
Keywords:
LT
Krantotvarka; Rekreaciniai išteklia; Rekreaciniai ištekliai; Turizmas.
EN
Coastal management; Recreational resources; Tourism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išnagrinėti prielaidas, lemiančias darnią Kuršių nerijos krantotvarkos ir turizmo kompleksinę raidą. Nerijai būdinga tarpinė forma tarp pajūrio, kaimo ir gamtinio turizmo. Šių turizmo rūšių poveikio naudojamiems gamtiniams ištekliams intensyvumas ir pobūdis yra labai skirtingi. Todėl Kuršių nerijoje daug prieštaravimų tarp gamtosaugos reikalavimų bei turizmo industrijos plėtros kopose ir ypač pakrantėse. Tuo tarpu tinkamai plėtojamas kopų ir vandens turizmas galėtų būti svarbiausia priemonė saugant Kuršių nerijos kopų ir krantų dinamizmą, kaip rekreacinį-komercinį turizmo resursą, ir užtikrinant Kuršių nerijos kopų bei kranto išsaugojimą. Straipsnyje pagrindžiami autorių siūlomi Kuršių nerijos kompleksinės krantotvarkos ir darnios turizmo plėtros sprendiniai. [Iš leidinio]

ENIn this paper various pre-conditions for integrated shoreline management and sustainable tourism development on the Curonian spit are analyzed. The varied and a very dynamic landscape with high biological diversity is a distinctive feature of the Curonian spit on a regional scale. The activeness of the dune drift and its impact on the shoreline declines from south to north. Drifting dunes along with pine forests, seaside beaches, and clean near shore water are the most attractive nature amenities for tourism on the Curonian spit. A responsible tourism development on the Curonian spit should be considered as the key means for proper appreciation of the drifting dunes and natural coasts by the society. Proper appreciation means to acknowledge and cherish the aesthetic and conservation values of dune and coastal landscapes of the Curonian spit as a World Heritage Site. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36870
Updated:
2018-12-17 11:26:44
Metrics:
Views: 3
Export: