Strategies and tactics: defining a new moral behaviour in the public spaces of Vilnius

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Anglų kalba / English
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Strategies and tactics: defining a new moral behaviour in the public spaces of Vilnius
Alternative Title:
Strategijos ir taktikos: formuojant naują moralaus elgesio kodeksą viešosiose Vilniaus erdvėse
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2006, t. 13, p. 81-88
Keywords:
LT
Alaus gėrėjai; Alkoholio vartojimo kontrolė; Morali elgsena; Sociokultūrinė antropologija; Sociokultūrinė antropologija, strategijos, taktikos, morali elgsena, ataus gėrėjai, alkoholio vartojimo kontrolė, viešosios erdvės, Vilniaus senamiestis; Strategijos; Taktikos; Viešosios erdvės; Vilniaus senamiestis.
EN
Alcohol control; Beer drinkers; Moral behavior; Public spaces; Socio-cultural anthropology; Socio-cultural anthropology, strategies, tactics, moral behaviour, beer drinkers, alcohol control, public spaces, Vilnius old-city; Strategies; Tactics; Vilnius old-city.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjamos ir aiškinamos 2001 m. liepos mėnesį priimto teisės akto, draudžiančio viešose vietose gerti alų, pasekmės. Straipsnyje teigiama, kad naujasis įstatymas buvo priimtas kaip Vilniaus savivaldybės pareigūnų strateginio išskaičiavimo ir manipuliavimo teisine sistema išdava. Siekdami pasinaudoti globaliais finansiniais ir tarptautinio turizmo srautais, įtakingi sostinės savivaldybės tarybos atstovai minėtu alų viešose vietose gerti draudžiančiu įstatymu bando iš naujo nubrėžti moralines, socialines ir fizines miesto erdvės ribas bei įvesti naują moralaus viešojo elgesio kodą Vilniaus miesto centre. Skirtingi šios savotiškos viešojo gyvenimo pjesės veikėjai (meras, policijos pareigūnai ir alaus gėrėjai) patiria, internalizuoja, legitimuoja ir praktiškai realizuoja šį įstatymą. Straipsnyje analizuojama, kaip abstraktūs modeliai veikia žmonių elgesį viešosiose vietose. Keliama ir pagrindžiama idėja, kad eiliniai miestelėnai, neturintys galimybių dalyvauti įstatymų priėmimo procesuose, tokios situacijos ir naujos tvarkos nepripažįsta, imasi pasipriešinimo veiksmų, taktinių manevrų ir kūrybinių aktų, kuriais meta iššūkį minėtam draudimui. Empirinę šio straipsnio bazę sudaro trijų mėnesių trukmės lauko tyrimai alaus gėrėjų bendruomenėje, dešimt pusiau struktūruotų interviu su policijos pareigūnais, taip pat vienas interviu su aukštas pareigas užimančiu Vilniaus savivaldybės valdininku.

ENThis article will explore and explain the effects of the beer law introduced by the Supreme Administrative Court of Republic of Lithuania in July, 2001. I will argue that the new law has been adopted as a result of the strategic calculation and manipulation of the legal system by the municipality of Vilnius. As a result of global finance flows and tourism the law and authoritative voices of the city council seeks to redefine moral, social and physical boundaries within the city space and introduce a new moral public behaviour in the centre of Vilnius. The article suggests that common citizens, unable to participate in the decision­making process, undertake acts of resistance: tactical manoeuvres and creative acts of hidden transcripts of how to subvert and challenge the law. The materials for the article were collected during my three months field works in the community of beer drinkers, as well as 10 partly structuralised interviews with policeman, also 1 interview with high administrative person at Vilnius city municipality. [text from author]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36840
Updated:
2018-12-17 11:55:22
Metrics:
Views: 7    Downloads: 2
Export: