Verslininkų mokymosi proceso projektavimas tęstinio profesinio rengimo srityje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslininkų mokymosi proceso projektavimas tęstinio profesinio rengimo srityje
Alternative Title:
Designing of enterpreneurs’ learning process in continuous vocational training
In the Journal:
Andragogika. 2011, Nr. 2, p. 186-194
Keywords:
LT
Mokymas; Verslininkystė, mokymosi poreikiai, tęstinis profesinis; Verslininkystė, mokymosi poreikiai, tęstinis profesinis, mokymas.
EN
Development training; Entrepreneurship, countinous learning, learning needs, professional; Entrepreneurship, countinous learning, learning needs, professional, development training.
Summary / Abstract:

LTVis didėjantis dėmesys, skiriamas verslininkystei ir jos teikiamai naudai šalies ekonomikai lemia atsiradusį didesnį poreikį analizuoti verslininkų tęstinio profesinio mokymosi procesą bei mokymosi poreikius. Ypatingas dėmesys skiriamas verslininkų mokymosi proceso projektavimui kuriant savo verslą. Mokymasis tampa vienu iš esminių veiksnių, lemiančių sėkmę versle, pranašumą konkuruojant ir išliekant rinkoje. Tęstinis profesinis mokymasis, paremtas modernios visuomenės sąlygomis, padeda verslininkams prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių aplinkos reikalavimų. Šiame straipsnyje aptariamas verslininkų mokymosi proceso projektavimas, apimant pagrindinius tokio mokymosi bruožus ir verslininkų mokymosi poreikius. Empirinis tyrimas paremtas tarptautinės komandos darbu, vykdant Leonardo da Vinči projektą EU-CEC („Verslumo kompetencijų sertifikavimas“, Nr. 2009-1-GR1-LEO 05-01846). [Iš leidinio]

ENThe increased interest in entrepreneurship and its benefits to the national economy has resulted recent researches about entrepreneurs' continuing learning and the analysis of entrepreneurs' learning needs. Particular consideration is paid to the design of entrepreneurs' learning process while establishing and developing their own company. In this way learning becomes one of the factors which determines the success of business, effective competition and the survival in the market. Continuing vocational training is based on modern society conditions and helps entrepreneurs to adapt to the rapidly changing environment. This article will discuss the design of the entrepreneurs learning process including entrepreneurs' learning features in continuing vocational training and the learning needs of entrepreneurs. The empirical survay is based on the international team work within the activities in the LdV project EU-CEC ("Certificate of Entrepreneurship Competencies ", Nr. 2009-1-GR1-LEO 05-01846). [From the publication]

ISSN:
2029-6894
Related Publications:
Antrepreneriškumo formavimas Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse : disertacija / Osvaldas Stripeikis. Kaunas, 2008. 146, [1] p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36719
Updated:
2018-12-17 13:11:23
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: