Plėšimo veiksmažodžiai baltų ir germanų kalbose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Plėšimo veiksmažodžiai baltų ir germanų kalbose
Alternative Title:
Verbs with the Meaning of Tearing in Baltic and Germanic Languages
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 26, p. 69-77
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Plėšimo veiksmažodžiai; Verbs donoting tearing.
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Germanų kalbos / Germanic languages; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
EN
Verbs donoting tearing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – palyginti baltų bei germanų kalbų plėšimo veiksmažodžių semantiką, išanalizuoti plėšimo reikšmės kitimo raidą. Aptariama ir lyginama baltų ir germanų kalbų pirminių veiksmažodžių semantika kitų giminiškų kalbų kontekste; nurodomos išvestinių veiksmažodžių reikšmės ir paaiškinama jų atsiradimo motyvacija. Svarbi darbo dalis – pirminės ir išvestinės reikšmės nustatymas. Semantiškai artimiausi pirminiai veiksmažodžiai yra savo pirmine plėšimo reikšme. Apie pusę veiksmažodžių atitikmenų išlaikė plėšimo reikšmę ne tik baltų, germanų, bet ir kitose giminiškose kalbose. Tai rodo šių šaknų semantika: ide. *der-/*dr- „plėšti, dirti, ide. *plek-/*plok- „nuplėšti“, ide. *reu-/*ru-/*rou- „ištraukti, išrauti“. Išvestinių reikšmių motyvacija įvairi ir kiekvienoje kalboje skirtinga. Išskyrus ide. *dherbh-/*dhrbh- „dirbti“, nepavyko rasti pavyzdžių, kai skirtingų kalbų veiksmažodžiai savo išvestinėmis reikšmėmis sutampa. Plėšimo reikšmė gali būti kitų reikšmių formavimosi pagrindas, veiksmažodžiai gali reikšti: darbinę veiklą, mušimą, emocijas, posesinius santykius. Ide. *dherbh-/*dhrbh- „dirbti“ laikytina baltų ir germanų kalbų bendrybe. Šios šaknies veiksmažodiniai atitikmenys semantiškai panašūs, jie turi reikšmę „dirbti“, kuri susiformavo iš „plėšti“.

ENThe purpose of the article is to compare semantics of verbs with the meaning of tearing in Baltic and Germanic languages and analyse evolution of the meaning of tearing. It discusses and compares semantics of primary verbs of Baltic and Germanic languages in the content of other related languages, specifies meanings of derivative verbs and explains motivation of their emergence. An important part of the paper is identification of the primary and the derivative meanings. Semantically the primary verbs are most related by their primary meaning of tearing. About half of verb equivalents have retained the meaning of tearing not only in Baltic and Germanic but also other related languages. It is reflected in the semantics of their roots: ide. *der-/*dr-, *plek-/*plok-, ide. *reu-/*ru-/*rou-. Motivation of derivative meanings is different and differs in every language. Except for ide. *dherbh-/*dhrbh- “to work”, there have been no examples found that verbs in different languages coincide in their derivative meanings. The meaning of tearing can be the base for formation of other meanings and verbs may mean: work activities, fighting, emotions and possessive relations. Ide. *dherbh-/*dhrbh- “to work” is to be deemed common in Baltic and Germanic languages. Verb equivalents of this root are semantically similar and have the meaning “to work” derived from “to tear”.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3669
Updated:
2018-12-17 11:37:52
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: