Pašventupės radiniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pašventupės radiniai
Alternative Title:
Finds from Pašventupė
Keywords:
LT
Archeologija; Artefacts; Collective Barrows; Ermitažas; Pašventupė; Roman Iron Age; Sankt Peterburg; The beginning of the Century.
EN
Archaeology; Artefacts; Collective Barrows; Hermitage; Lithuania; Pašventupė; Roman Iron Age; Sankt Peterburg; The beginning of the Century.
Summary / Abstract:

LTXX a. pradžioje į Peterburgo Ermitažą pateko keliolika archeologinių dirbinių iš Pašventupės, Kelmės r. Šiuos daiktus muziejus nupirko iš F. D. Bordinskio. Daiktų radimo aplinkybės lieka neaiškios. Šiuo metu iš Pašventupės Valstybiniame Ermitaže saugoma keliolika senojo geležies amžiaus daiktų (kolekcija 726/1−13). Su šiais daiktais straipsnio autoriui teko susipažinti XX a. aštuntajame dešimtmetyje. Straipsnio tikslas yra paskelbti visus Pašventupėje rastus daiktus, įtraukti juos į platesnę mokslinę apyvartą. Šiuo metu sunku pasakyti, kokio dydžio buvo Pašventupės pilkapynas, kiek jame buvo kapų. Sprendžiant pagal aptiktus daiktus, Pašventupės pilkapiuose žmonės buvo laidojami nuo nuo I a. antrosios pusės iki II a. pabaigos. Tarp aptiktų daiktų yra ir moterims būdingų papuošalų (plokštelinis antsmilkinis), ir vyriškų daiktų (didelių matmenų žiedai). Matyt, buvo suardyti keli vyrų ir moterų kapai. Pašventupės pilkapynas yra pražemaitiškoje teritorijoje. Jo radiniai papildė duomenis apie įvairių senojo geležies amžiaus papuošalų paplitimą Lietuvos teritorijoje, to laikotarpio „madas“.

ENAt the beginning of the 20th c., several archaeological artefacts from Pašventupė (Kelmė District) were brought to the State Hermitage Museum in Saint Petersburg. The museum bought these artefacts from F. D. Bordinski. The circumstances of finding these artefacts remain vague. The State Hermitage currently keeps several artefacts from the Early Iron Age from Pašventupė (collection 726/1−13). The author of the paper familiarised himself with these artefacts in the 1970s. The paper aims to publish all artefacts found in Pašventupė and include them into a wider scientific circulation. It is now difficult to say how big Pašventupė barrow cemetery was and how many graves there were. The artefacts found testify that people were buried in Pašventupė barrows from the second half of the 1st c. until the end of the 2nd c. The artefacts found include both female decorations (plate temple ring) and masculine items (rings of large sizes). They were most probably found in several male and female graves. Pašventupė barrow cemetery is located in the Samogitian territory. Its artefacts supplemented the data about the spread of various decorations from the Early Iron Age in Lithuania’s territory and the “fashion trends” of the period.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36638
Updated:
2017-06-29 13:53:00
Metrics:
Views: 5
Export: